Resultat

Vi följer upp vårt arbete för att se hur vi presterar - hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning – i våra delårsprognoser och årsredovisningen. Här presenteras även resultat från jämförelser med andra kommuner.

SCB Medborgarundersökning

Mora kommun deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever kommunen och våra verksamheter. I undersökningen betygsätter kommunens invånare tre områden:

  1. Kommunen som en plats att bo på
  2. Kommunens verksamheter
  3. Medborgarnas inflytande i sin kommun

Länk till SCB medborgarundersökning 2016 , 3.1 MB.

Länk till SCB medborgarundersökning 2018 , 291.8 kB.

Länk till SCB medborgarundersökning 2020 , 819.4 kB.

Länk till SCB medborgarundersökning 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp)

Läs mer om LUPP undersökningen

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Mora kommun deltar varje år i KKiK, dock inte inom samtliga områden. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. Deltagande kommuner tar fram och jämför resultat för att lära och utveckla verksamheten. Det grundläggande syftet med KKiK är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden; barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö.

Här kan du läsa om Mora kommuns resultat de senaste åren:

Öppna jämförelser
Öppna jämförelser är ett verktyg för att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård
  • Samhällsplanering och säkerhet
  • Skola
  • Socialtjänst
  • Folkhälsa
  • Jämställdhet

Informationen har många olika källor men publiceras samlat i databasen Kolada Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsbarometern är kommunens verktyg för att följa upp och analysera att vi långsiktigt stärker en hållbar utveckling i Mora. <

Senast uppdaterad: 30 november 2023