Hur du kan påverka din kommun

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Mora kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

Du har säkert både hört och läst om projektet på Strandenområdet den senaste tiden. Strandenområdet är den stora grusplanen som ligger bredvid Rosa huset, där den tidigare Strandens skola låg.

De senaste åren har grusplanen bara använts vid vissa tillfällen, främst av Vasaloppet. Kommunen vill att ytan ska användas mer, och har med hjälp av företaget Archus Development AB undersökt hur den bäst kan användas. Undersökningen visar att Strandenområdet skulle passa bra för en ny högstadieskola (för cirka 800 elever).

I maj 2021 fick alla högstadieelever i Mora möjlighet att ställa frågor om projektet till skolchef Inga-Lena Spansk och Rose-Mari Bogg som då var ordförande i för- och grundskolenämnden. För att ge svar på frågorna spelade kommunen in en film. William Särström som var ordförande i elevrådet på Noretskolan och med Oliver Blomstedt Renman som var vice ordförande i elevrådet på Morkarlbyhöjden ställde elevernas frågor.

Du kan se hela filmen här!

 

Lupp genomfördes senast hösten 2021, och då svarade 1300 unga i Mora på enkäten. Resultatet presenteras i två rapporter, en populärversion som ger en övergripande bild och en analysrapport där all statistik finns samlad vilket ger en fördjupad bild av ungas livssituation i Mora.

Här kan du se en inspelad presentation av Lupp-resultatet 2021

Lupp är ett av underlagen som används när kommunen planerar insatser och aktiviteter. Unga involveras i arbetet på olika sätt, bland annat anställs unga kommunutvecklare för att analysera och arbeta med resultatet. Våren 2023 gjordes en uppföljning av hur kommunen använder sig av Lupp-resultatet och kommunutvecklarnas förslag. Här hittar du sammanställningen.

Här kan du se kommundirektör Peter Karlsson berätta om kommunens arbete uitifrån Lupp-resultatet från undersökningen 2021

Mora kommun erbjuder alla elever i årskurs åtta och nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet två veckors feriepraktik (sommarjobb). Det finns bland annat en möjlighet att jobba som kommunutvecklare, där du i en grupp tillsammans med andra unga arbetar med en aktuell fråga utifrån ett ungdomsperspektiv.

Uppdragen har bland annat handlat om att analysera resultaten av Lupp-enkäten och att ge förslag på hur unga och politiker kan mötas och kommunicera med varandra. Sommaren 2022 tog kommunutvecklarna fram förslag på vad kommunen kan göra för att förbättra ungas hälsa, och sommaren 2023 gjordes en fördjupning kring ungas psykiska hälsa.

Kommunutvecklarna står för en viktig del av kommunens arbete med att öka ungas inflytande och delaktighet, och har kommunens ungdomsstrateg som handledare.

Läs kommunutvecklarnas rapporter här:

Senast uppdaterad: 13 juni 2024