Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster? Det kan vara beröm, frågor, förslag eller klagomål. Hjälp oss att påverka utvecklingen i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt till kommunens tjänstemän via detta webbformulär.

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Alla synpunkter registreras och följs upp. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som har gjorts. Vi läser inkomna synpunkter under kontorstid helgfri måndag-fredag.

Gäller klagomålet ett ärende som är aktuellt hos socialtjänstens individ- och familjeomsorg, faller det under sekretess och blir därmed inte en offentlig handling. Är du osäker på vad som gäller för dig utifrån sekretessen, kontakta eventuell handläggare eller kundtjänst.

Välkommen med din synpunkt.

Felanmälan

Gäller din fråga löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter? Då rekommenderar vi dig att istället göra en Felanmälan.
Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Jag vill lämna:
Här anger du vilken typ av synpunkt du vill lämna.
Verksamhet * (obligatorisk)
Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/Vet ej.

Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/Vet ej.

Gäller synpunkten någon särskild enhet, plats eller del av verksamheten? Ange till exempel namn på skola eller äldreboende.

Här beskriver du din synpunkt. Var så tydlig som möjligt.

Här kan du bifoga dokument eller bilder som hör till synpunkten.
Personuppgifter
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på morakommun.se/personuppgifter
Önskar svar * (obligatorisk)
Önskar svarAnge hur återkoppling önskas. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för återkoppling nedan enligt det sätt du vill bli kontaktad på. Lämna nedanstående fält tomma ifall du inte vill bli kontaktad.

Senast uppdaterad: 2 mars 2022