Mål och resultat

I Mora kommun styr vi våra verksamheter med en levande målbild och strategiska mål. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i den fortsatta planeringen.