Medborgarförslag

Genom att lämna ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Om du är folkbokförd i Mora kommun kan du lämna medborgarförslag.

Bild

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Tänk på att:

  • I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne, har du fler förslag ska du lämna dem var för sig.
  • Du måste vara folkbokförd i Mora kommun för att lämna ett medborgarförslag.
  • Ditt medborgarförslag lämnar du enklast in genom att fylla i formuläret på den här sidan, men du kan även använda en blankett. Du hittar blanketten längst ner på sidan.

Om du använder blanketten och skriver ut den på papper, måste du lämna den i kommunhusets reception eller skicka den till Mora kommun.

Medborgarförslaget ska lämnas in tilll kommunen senast 4 dagar innan sammanträdet. Se sammanträdesplanen för Mora kommun.

Innehåller ditt medborgarförslag


Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. Tänk på att skriva din idé eller åtgärd så att den blir ett konkret förslag.

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

Har du fyllt i alla fält med * (stjärna)? Om du inte gjort det, kommer inte formuläret att skickas iväg.
Nedan följer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på morakommun.se/personuppgifter
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde * (obligatorisk)
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde


Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, bostadsadress, telefon och e-post) publiceras på Mora kommuns webbplats. * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, bostadsadress, telefon och e-post) publiceras på Mora kommuns webbplats.


Senast uppdaterad: 22 juni 2022