E-handel, e-faktura

Elektronisk handel, e-handel, är kommunens sätt att göra inköp, beställningar och ta emot fakturor elektroniskt. Det innebär att de företag och leverantörer som har ramavtal med kommunen ska ha möjlighet att ta emot en elektronisk order och skicka elektroniska fakturor. Detta framgår redan vid upphandlingen av aktuell vara eller tjänst, eftersom det är ett krav för att kunna lämna in anbud.

OBS! PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.

Se mer information under fliken: Att fakturera Mora kommun.


Anslutningsuppgifter för att skicka e-faktura till Mora kommun

Fält

Fältinformation

Organisationsnummer och namn

212000-2213 Mora kommun

Distributionstjänst / VAN-leverantör

Visma Proceedo

E-fakturaadress

PEPPOL-ID: 0007:2120002213

GLN-kod: 7321200022139

Fakturareferens

Fakturan märks med överenskommen referens

Vår syn på e-handel är att ha med hela flödet - från beställning till betalning. För detta har vi Visma Proceedo som vår systemleverantör.

Mora kommun kan ansluta leverantörer via EDI. EDI-anslutning använder vi till leverantörer med stora kataloger, över cirka 1000 artiklar och många fakturor. Leverantörens affärssystem genererar sedan en faktura som går till oss som kund.

En EDI-koppling innebär att order går direkt från vårt system till leverantörens affärssystem. Dessa orderformat kan användas: EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3), cXML, xCBL 3.5 eller SFTI Sveorder. Fakturaformat som kan användas: EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6.3, ESAP 9.1), cXML, Svefaktura, e2b XML.

Visma Proceedo samarbetar även med ett antal operatörer som kan leverera passande alternativ för leverantörerna. Aktuella operatörer i dagsläget är Logica, Visma SPCS, SYSTeam, Posten/Strålfors, Inexchange, Pagero, Pepto Systems, BGC och Itella.

Här hittar du som levererar varor eller tjänster till Mora kommun information om hur du fakturerar.

Lag om e-faktura

Den 1 april 2019 trädde lagen om elektroniska fakturor i kraft. Det innebär att den som levererar varor eller tjänster till Mora kommun måste fakturera elektroniskt – via e-faktura.

OBS! En PDF-faktura eller inskannad pappersfaktura som skickas med e-post är inte en e-faktura.

Sekretessfakturor

Fakturor som innehåller sekretessuppgifter, ex. namn eller personnummer omfattas inte av lagkravet och ska inte skickas med e-faktura.

Gäller fakturorna personer inom LSS-verksamheten eller verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen får ni faktureringsadressen och referensen av beställaren/enheten.

Skicka e-faktura till Mora kommun

Det finns flera sätt att fakturera oss och de flesta systemleverantörer har idag en lösning eller kan erbjuda en tjänst för att skicka e-faktura. Nedan listar vi ett antal operatörer som fungerar för Mora kommuns systemlösning:

 • Samtliga operatörer som utgör accesspunkt inom Peppol
 • Visma Proceedo
 • InExchange och de VAN-tjänster/systemleverantörer de har samtrafikavtal med
 • Pagero och alla de VAN-tjänster/systemleverantörer de har samtrafikavtal med
 • Samtliga operatörer som Visma Proceedo har samtrafiksavtal med
 • Er leverantör av faktura- och ekonomisystem
 • Din bank
 • Leverantörens bolagsnamn och kontaktuppgifter
  (namn, telefonnummer, e-post, organisationsnummer samt ev. momsnummer)
 • Vad leveransen avser (art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan tex offert).
 • Om hänvisning sker till handling ska denna bifogas e-fakturan
 • Kommunens namn och fakturaadress:

Mora kommun, Ekonomienheten, 792 80 MORA

 • Namn på person som beställer/avropar
 • Kommunens referenskod* för fakturering i fakturareferensfältet: MORXXXXXXX (exempel MOR0123456) måste anges i de fall köpet är gjort med rekvisition. Annars anges referens enligt överenskommelse med beställaren.
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Leveransadress
 • Leveransdatum
 • Enhetspris exkl. moms
 • Valuta
 • Total mervärdesskatt
 • Mervärdesskatten per mervärdesskattesats
 • Totalt belopp (exkl. moms samt att betala)
 • Originalfakturanummer vid kreditfaktura
 • Uppgifter om godkänd F-skatt alt. annan skatt.
 • Betalningsuppgifter; Bankgiro, Plusgiro
 • Hänvisning till avtalsnummer i de fall avtal finns
 • Övrigt enligt lag

Bilagor

Bilagor ska bifogas som ett (1 styck) dokument.

Betalning

Betalning ska ske senast 30 dagar efter det att beställaren mottager fakturan. Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktig information kommer att återsändas till leverantören med begäran om ny faktura. Förfallodagen räknas då från den dag fakturan inkommer i rättat skick.

Dröjsmålsränta

Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt lag. Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där priset avviker från avtal.

Avgifter

Fakturerings- och expeditionsavgifter och/eller övriga inte avtalade avgifter godtas inte.

*Fakturareferens: MOR-koden som består av MOR och 7 siffor, Koden ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig att efterfråga den eller annan referens.

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via ditt system, erbjuder Mora kommun en kostnadsfri tjänst där du manuellt skapar fakturor – Supplier center. För att använda tjänsten behöver du vara registrerad i Supplier center.

Kontakta oss för mer information: ekonomi@mora.se

Senast uppdaterad: 1 december 2023