Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-05-30
2022-05-30.pdf 62.868 kb
Anslås: 2022-06-09 Nedtas: 2022-06-30

Sammanträdesdatum: 2022-06-20
2022-06-20, anslag.pdf 62.057 kb
Anslås: 2022-06-28 Nedtas: 2022-07-19

Sammanträdesdatum: 2022-06-20
2022-06-20, anslag.pdf 62.057 kb
Anslås: 2022-06-28 Nedtas: 2022-07-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-06-15
Anslag FOG.pdf 82.352 kb
Anslås: 2022-06-15 Nedtas: 2022-07-06

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-06-13
Gem servicenämnd Lön 2022-06-10, anslag.pdf 80.628 kb
Anslås: 2022-06-13 Nedtas: 2022-07-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-05-25
2022-05-25.pdf 292.586 kb
Anslås: 2022-06-08 Nedtas: 2022-06-29

Sammanträdesdatum: 2022-05-25
2022-05-25.pdf 292.586 kb
Anslås: 2022-06-08 Nedtas: 2022-06-29

Sammanträdesdatum: 2022-06-15
Prot GGN 220615 sid 1.pdf 293.312 kb
Anslås: 2022-06-20 Nedtas: 2022-07-11

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-06-17
2022-06-17.pdf 342.389 kb
Anslås: 2022-06-17 Nedtas: 2022-07-08

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2022-05-25
2022-05-25.pdf 84.683 kb
Anslås: 2022-06-08 Nedtas: 2022-06-29

Sammanträdesdatum: 2022-06-22
2022-06-22.pdf 86.657 kb
Anslås: 2022-06-23 Nedtas: 2022-07-14

Sammanträdesdatum: 2022-06-15
2022-06-15.pdf 83.604 kb
Anslås: 2022-06-15 Nedtas: 2022-07-06

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2022-06-20
2022-06-20, dagordning.pdf 196.528 kb
Anslås: 2022-06-13 Nedtas: 2022-07-04

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse av Morakniv AB:s ansökan till Länsstyrelsen Dalarna
Sammanträdesdatum: 2022-07-22
Kungörelse av ansökan Morakniv.pdf 140.663 kb
Anslås: 2022-06-28 Nedtas: 2022-07-19

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Mora kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Mora kommuns överförmyndare heter Hans Mattsson och han nås på telefon 0250-273 36 eller 
e-post hans.mattson@mora.se

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora. Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00-12.00.

Kontakta handläggarna på telefontiden om du vill boka in ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen. E-post skickar du till: overformyndaren@mora.se

Postadress

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Mora kommun
792 80 Mora

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst fyra arbetsdagar före sammanträdets start

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommuninvånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 23 maj 2022