Digital anslagstavla

Det här är Mora kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-02-04
Länk 132.304 kb
Anslås: 2019-02-15 Nedtas: 2019-03-08

Sammanträdesdatum: 2019-01-15
Länk 0 kb
Anslås: 2019-01-30 Nedtas: 2019-02-20

Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Länk 302.348 kb
Anslås: 2019-02-06 Nedtas: 2019-02-27

Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Länk 0 kb
Anslås: 2019-01-30 Nedtas: 2019-02-20

Sammanträdesdatum: 2019-02-08
Länk 62.789 kb
Anslås: 2019-02-11 Nedtas: 2019-03-04

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-02-15
Länk 372.434 kb
Anslås: 2019-02-15 Nedtas: 2019-03-08

Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Länk 2607.825 kb
Anslås: 2019-02-04 Nedtas: 2019-02-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-02-08
Länk 348.966 kb
Anslås: 2019-02-08 Nedtas: 2019-03-01

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Länk 237.828 kb
Anslås: 2019-02-15 Nedtas: 2019-03-08

Sammanträdesdatum: 2019-02-06
Länk 356.061 kb
Anslås: 2019-02-06 Nedtas: 2019-02-27

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-02-07
Länk 466.122 kb
Anslås: 2019-02-11 Nedtas: 2019-03-04

Sammanträdesdatum: 2019-02-07
Länk 466.122 kb
Anslås: 2019-02-14 Nedtas: 2019-03-07

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2019-02-04
Länk 534.65 kb
Anslås: 2019-01-31 Nedtas: 2019-02-21
Sammanträdesdatum: 2019-02-01
Anslås: 2019-02-01 Nedtas: 2019-02-22

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd, detaljplan för Rismoren
Sammanträdesdatum:
Länk 193.369 kb
Anslås: 2019-02-01 Nedtas: 2019-02-22
Underrättelse om granskning, Upphävande av Bp 12 för Vålan
Sammanträdesdatum:
Länk 200.074 kb
Anslås: 2019-01-30 Nedtas: 2019-02-20

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Vansbro kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlert som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 11 februari 2019