Dikesslåtter

Under vecka 26-32 kommer teknik- och serviceförvaltningen att utföra dikesslåtter utmed en del av de vägar som kommunen har driftansvar för.

Att tänka på: Dikesslåtter är ett arbete som har ett säkerhetsområde på ca. 50 m som måste respekteras. Det är mycket viktigt att vi som personer, och i våra fordon håller detta avstånd från maskinerna som utför entreprenaden, och ger dem tillgång till de kommunala vägar som de ska arbeta efter. Respektera gällande parkeringsregler, ge entreprenadmaskinerna så bra möjligheter som möjligt att utföra sitt arbete och att det i arbetsområdet inte finns några hinder för dikesslåtter. Veckorna är preliminära och kan ändras. Bland annat kan torrt väder ändra tidplanen då det är en brandrisk att utföra slåttern när det är väldigt torrt i marken.


Senast uppdaterad: 10 juni 2024