Renhållning och snöröjning

Här hittar du information om snöröjning och sandning i Mora kommun. Från oktober till april har kommunen beredskap dygnet runt för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator.