Rehabilitering

Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter hjälper dig med den rehabilitering som du kan få i hemmet.

En kvinna utför en övning med hjälp av en sjukgymnast

Det kan vara rörelse- och träningsprogram eller träning i vardagliga aktiviteter. Om du behöver anpassa din bostad eller om du behöver hjälpmedel är det också hit du vänder dig.

Du kan vända dig till arbetsterapeuten eller sjukgymnasten om du:

  • bor i särskilt boende,
  • bor i gruppbostad,
  • har stödboende inom LSS,
  • vistas på korttidsboende,
  • vistas vid dagverksamhet,
  • vistas vid daglig verksamhet,
  • bor i eget boende och av medicinska skäl inte kan besöka vårdcentralen.
Senast uppdaterad: 10 maj 2023