Avgifter och taxor för stöd och omsorg

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Den del av din inkomst som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta betalt av dig.

För år 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm. I maxtaxan ingår inte avgift för matabonnemang.

Gemensamt högkostnadsskydd i region och kommun

Högkostnadstaket för hjälpmedel är 1 400 kronor per år. Det betyder att du får ett frikort när du har betalat sammanlagt 1 400 kronor på mindre än tolv månader. Frikortet gör att du inte behöver betala något mer under resten av tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.

Högkostnadsskyddet är gemensamt för kommun och region. Om du får en rullator utprovad i din kommun och hörapparater utprovade inom regionen kommer dina avgifter därför registreras i samma högkostnadskort. Du behöver inte själv hålla reda på hur mycket pengar du har betalat, utan det registreras automatiskt.


Vårdnivåer och avgifter

Vårdnivå

Antal timmar per månad

Maximal avgift per månad

1

Mindre än 1 timme

450 kr

2

1-2 timmar

900 kr

3

2-3 timmar

1 350 kr

4

3-4 timmar

1 800 kr

5

Mer än 4 timmar

2 575kr

Trygghetslarm: 310 kr per månad (ingår i maxtaxan)
Installation av trygghetslarm: 630 kr (engångsavgift)

Dagverksamhet: 100 kr per dag

Omvårdnadsavgift i särskilt boende: 2 575 kr per månad (ingår i maxtaxan)

Matabonnemang: 3 950 kr per månad
Kost vid sondmatning: 3 300 kr per månad
Omkostnadsavgift: 240 kr per månad
Hjälpmedelsavgift: 50 kr per månad

Hyra tillkommer.

Gruppbostad: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.

Korttidsboende: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 100 kr per dygn.

Förskrivna hjälpmedel: 250:-/hjälpmedel (kopplat till högkostnadsskydd)

Resor i kommunbil: 2,50:-/kilometer

Omsorgsresor: Individuell kostnad beronde på vart du bor och hur långt du ska åka.

Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård.

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 200 kr

Hjälpmedelsavgift uttages per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 250 kr (kopplat till högkostnadsskydd)

Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften 600 kr per månad.

Vid sent avbokat eller om du inte är hemma vid besöket enligt avtalad tid tas det ut en avgift på 450 kr.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från Mora kommun enkelt och i tid. Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till Mora kommun på förfallodagen.

Mora kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På räkningen framgår att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Har du frågor som gäller innehållet i fakturan, det vill säga den tjänst du ska betala för, finns namnet och telefonnumret där du kan få upplysningar angivet längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat ringer du till avgiftshandläggaren i Mora kommun.

Blanketten skickas till:

Mora Kommun, Socialförvaltningen
Avgiftshandläggare
Prostgatan 7
792 80 MORA

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom Pensionsmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024