Rådgivning och stöd

Publicerad: 6 december 2023 Uppdaterad: 9 februari 2024

Är du företagare eller funderar på att starta företag i Mora kommun? På den här sidan försöker vi lotsa dig till rätt hjälp som till exempel att hitta möjligheter till finansiering, stöd eller rådgivning från de aktörer/främjare som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta bolag.

Forum Mora - För att underlätta för dig som vill etablera ett företag eller utveckla din befintliga verksamhet finns Forum Mora. Det är ett samarbete mellan Mora kommuns förvaltningar och bolag som går ut på att göra det enklare för dig att få svar på dina frågor. Här får du träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle. Läs mer här om Forum Mora. Länk till annan webbplats.

Mark och etablering - Söker du ett nytt läge i Mora för ditt företag och behöver mark eller lokaler? Läs mer här om mark och etablering

Näringslivs- och samhällsplaneringsenheten har det övergripande uppdraget att verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering. Du kan kontakta oss genom kommunens växel på telefon 0250-260 00 eller kontakta någon av oss på näringslivs- och samhällsplaneringsenheten.

Energi- och klimatrådgivning - Kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad rådgivning till hushåll, fastighetsägare, företag och organisationer. Läs mer här om Energi- och klimatrådgivning

NyföretagarCentrum Norra Dalarna erbjuder gratis rådgivning inför företagsstart. Affärsrådgivningen kan starta i olika faser, det är upp till dig som planerar att starta företag när du vill starta rådgivningen och hur mycket vägledning du behöver. Läs mer om NyföretagarCentrum Norra Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och om att starta företag

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Här finns tjänster och information för dig som vill starta eller driver företag. Allt från seminarier och utbildningar, till erbjudanden om finansiering. Dessutom finns kontaktuppgifter till både rådgivare och organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande.

Almi GävleDala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Lån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag

Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Hos den regionala utvecklingsförvaltningen kan du ansöka om stöd för olika typer av satsningar som stärker ditt företag

Dalarna Science Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft.

Visit Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har det regionala uppdraget att utveckla och marknadsföra besöksregionen Dalarna. Läs om vad de kan göra för att stärka Dalarnas besöksnäring.

Coompanion Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kooperativ utveckling främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

IUC Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin med produktionsutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling.

Business Sweden Länk till annan webbplats. - funderar du på export så har de tillgång till data över olika områden i världen.

ALMI GävleDala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Almi träffar årligen många små och medelstora företag. Det innebär en unik möjlighet att verka för hållbar tillväxt genom att belysa hållbarhetsfrågor i kunddialogen.

IUC Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Här kan du läsa om vad de kan hjälpa till med när det gäller hållbarhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Energi och klimatrådgivning - Rådgivningen riktar sig till bland annat bostadsföreningar, organisationer och företag.

Dalarna Science Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Här kan du läsa om hur de arbetar med hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CirkEko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Sveriges bredaste nätverk för affärer som är cirkulära.

Coompanion Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Mellansvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en medlemsorganisation som arbetar för företagens bästa genom program och nätverk samt opinionsarbete inom till exempel infrastruktur, export och energifrågan

Affärskompetens Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som hjälper småföretagen att bli mer lönsamma genom att stärka företagsledare och medarbetare i ämnen som är viktiga för alla företag

Senast uppdaterad: 9 februari 2024