Vad?

En gång- och cykelväg anläggs längs Kristinebergsvägen från Kung Gösta hotell till Mora gymnasium. Den blir en förlängning av gång- och cykelvägen som byggdes från Resecentrum under 2022 i samband med arbetet med Genomfart Mora Öppnas i nytt fönster.. Vid Kung Gösta hotell anläggs nu ett upphöjt övergångsställe för gång- och cykeltrafik.

Samtidigt förlängs även cykelvägen in mot Mora vid Curryhuset för att få en sammanhängande GC-väg från resecentrum mot centrum vidare mot Öna och Kråkberg.

Arbetet utförs av Siljans Schakt.

Varför?

Den nya gång- och cykelvägen möjliggör förbättrar säkerhet och framkomlighet mellan Mora gymnasium och Resecentrum, där hundratals elever dagligen rör sig till och från skolan. Förlängningen av gång- och cykelvägen vid Curryhuset förbättrar säkerhet och framkomlighet för alla som färdas mellan Resecentrum och de norra delarna av Mora.

Mora kommun arbetar målmedvetet för att förbättra infrastrukturen för cykel och öka andelen cyklister, något som slås fast i kommunens cykelstrategi , 3.5 MB.. Vikten av att få fler att välja cykeln lyfts även i Strategi Hållbara Mora.

När?

Arbetet startade under vecka 38 och färdigställdes i månadsskiftet november-december 2023. Ett sista beläggningsarbete genomfördes under våren 2024.

Vem kontaktar jag för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024