Strategi Hållbara Mora

Hållbara Mora är en strategi som kommunen har tagit fram för att arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vi vill att Mora år 2030 ska vara en stad med stärkt hållbarhet, ha en förbättrad folkhälsa och det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka.

Ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet


Strategin ska fungera som ett stöd för kommunens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag i arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.


Målbild för hållbara Mora

Vår målbild är att Mora år 2030 ska erbjuda en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet.

I den hållbara staden Mora är det viktigt att alla invånare – unga och gamla, kvinnor och män, med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder – upplever att de är trygga, delaktiga i samhället och kan påverka och förändra sin vardag. Jämfört med tidigare, då vi bedrev ett arbete för medborgarna, bedriver vi numera ett främjande arbete tillsammans med medborgarna, näringslivet och föreningslivet.

Film om Hållbara Mora

Sommaren 2019 bad vi våra feriepraktikanter att tolka hur vi arbetar med Agenda 2030-målen. Här är deras film.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar.

Senast uppdaterad: 5 september 2023