Vad?

Mora kommun bygger en multiarena på Färnäs skola, som en del i skolans satsning ”Hållbar kultur – alla kan”. Multiarenan består av en bollplan på 29 gånger 15 meter. Underlaget kommer bestå av plastmattor som heter “Bergo ultimate plattor” och tillsammans med grundarbetet får man ett underlag som torkar snabbt efter regn utan att det blir halt. Runt arenan kommer det finnas ett staket. Det finns både fotboll och innebandymål samt basketkorgar på planen. Allt för att locka till rörelse och välmående i alla väder.

Multiarenan kostar drygt en halv miljon kronor och finansieras till hälften genom projektmedel från Mora kommuns ”Hållbara idéer” och till hälften genom RF-Sisu Dalarna. Färnäs skola har startat ett Skol-IF, en föreningsform som drivs av skolan elever. Målsättningen är att skapa aktiviteter på multiarenan både under och utanför skoltid.

Varför?

Multiarenan byggs för att främja barn och ungas rörelse och välmående, både på och utanför skoltid. Det är ett av tre ben i Färnäs/Nusnäs skolas projekt ”Hållbar kultur – alla kan” Öppnas i nytt fönster.. Projektet har som mål att skapa ett livslångt lärande, skapa delaktighet och gemenskap i samhället.

Projektet har en tydlig koppling till utvecklingsområdet ”Att ge barn och unga goda förutsättningar genom skolåren”. Det pekas ut i Strategi Hållbara Mora Öppnas i nytt fönster. och lyfts fram i kommunens strategiska plan , 1019 kB, öppnas i nytt fönster..

När?

Arenan byggs av leverantören Unisport. Byggnationen påbörjades hösten 2023 och blev i princip färdig innan vintern, frånsett plastmattan som kan läggas först till våren 2024. Men multiarenan kan användas även utan platsmatta.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024