Så har kommunens hållbarhetsarbete gått

Publicerad: 7 december 2022

Nu är kommunens årliga hållbarhetsbarometer klar! Här kan du läsa om hur kommunen har arbetat med att stärka den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i Mora under 2021.

Flygbild över Mora

Sedan 2017 tar Mora kommun fram en årlig hållbarhetsbarometer, i form av ett bokslut. Hållbarhetsbarometern är kommunens verktyg för att följa upp att den hållbara utvecklingen i Mora stärks. Den följer också upp hur väl kommunen uppfyller målen i strategin Hållbara Mora , 731.9 kB. och den strategiska planen för 2019-2022 , 34.7 MB..

Läs rapporten i sin helhet , 4.2 MB.

Hållbarhetsbarometern i korthet

 • Kommunens har fortsatt satsningen på Hållbara idéer, som gör det möjligt för kommunens medarbetare att söka ekonomiskt stöd för hållbara idéer. Satsning syftar till att stärka det tvärsektoriella arbetet och utveckla nya effektiva arbetssätt för att utveckla Mora i en hållbar riktning. Under året pågick 23 projekt, åtta nya projekt beviljades och 12 avslutades.
 • Flera nya kommunala e-tjänster har kraftigt ökat medborgarnas möjligheter att utföra ärenden digitalt. Se alla e-tjänster i e-tjänsteportalen Länk till annan webbplats..
 • Vi ser en positiv trend i Mora där andelen 20-64-åringar i Mora med eftergymnasial utbildning ökar varje år. År 2021 är andelen 35,8 procent, vilket är i nivå med resten av landet (35 procent) och högre än i Dalarna (31,4 procent). Årets siffra innebär en ökning med 14 procent sedan år 2000.
 • Den genomsnittliga körsträckan per invånare har stannat av och ligger nu 708 mil per invånare år vilket samma nivå som pandemiåret 2020. 2020 års värde var lägre än något tidigare värde sedan 2008.
 • 86 procent av barnen i Mora är inskrivna i förskolan, vilket enligt forskning lägger en viktig grund för barnens framtida samhällsutveckling.
 • I Mora tog män ut 42 procent av den tillfälliga föräldrapenningen (vab) år 2021, vilket är en noterbar ökning jämfört med tidigare år. Siffrorna visar att det skett en utveckling av jämställdheten mellan hur kvinnor och män tar ut tillfällig föräldrapenning, trots att nyttjandet generellt ökat under pandemin.
 • Medellivslängden är enligt en nationell jämförelse hög bland kvinnor och män i Mora, vilket speglar folkhälsan i livets alla åldrar. Trenden med ökad medellivslängd varje år bröts dock både i Mora och i Sverige 2021, vilket sannolikt kan länkas till effekter av pandemin.
 • Andelen med bra eller mycket bra hälsotillstånd i Mora är 73 procent, med 72 procent för kvinnor, och 74 procent för män.
 • Fallskador bland äldre är en folkhälsoutmaning med allvarliga konsekvenser, där Mora ligger högt i jämförelse med andra kommuner. En förklaring till skillnaderna kan vara att ålderssammansättningen ser olika ut i olika kommuner. I jämförelse med andra kommuner placerade Mora sig bland de 25 procent sämsta i landet.
 • Vår uppföljning visar att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta pågår och utvecklingen i Mora följer i stort sett Sveriges utveckling, dock på en lägre nivå. Dieselbilarna i kommunens interna fordonspark tankas numera med HVO100 vilket har bidragit till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor.
 • EPC-projektet som startade 2011 har nu avslutats med goda resultat som exempelvis minskad energianvändning (24 procent) och minskade energikostnader. Läs mer om EPC-projektets resultat.
 • Arbetet med att revidera Moras och hela länets avfallsplaner har startat och planerna beräknas att vara klara för antagande runt årsskiftet 2023/2024.
 • Ett mycket framgångsrikt arbete med att minska matsvinnet i kommunens skolor pågår, där Mora ligger i topp i länet när det gäller att få ner matsvinnet. Läs mer om Mora kommuns matsvinnsarbete.
Senast uppdaterad: 7 december 2022