God man, förvaltare och överförmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Tillsyn av god man och förvaltare görs av överförmyndarkansliet.

Information

Ingen telefontid fredagen den 31 maj 2024 på grund av utbildning.

Överförmyndarkansliet håller stängt den 16-18 september samt den 24 oktober.

Registrera dig som ställföreträdare

Du som redan är ställföreträdare måste registrera dig i vår nya e-tjänst för att få nya uppdrag.

Du som vill bli god man eller förvaltare behöver också registrera på länken nedan.

Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

God man och förvaltare

När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Det kan handla om hjälp att betala räkningar, få ett bra boende, och att få tillgång till de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

God man

  • Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd. Det betyder att den som behöver hjälp själv går med på att tingsrätten utser en god man.
  • Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta. Det kan till exempel vara aktuellt vid demens eller annan sjukdom.
  • Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal.

Förvaltare

  • Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.
  • En förvaltare är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan alltså besluta om förvaltare utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet.
  • Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar.

Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information.

Blanketter och e-tjänster

Facebook-grupp Provisum ställföreträdare

Leverantören av systemet Provisum Ställföreträdare har skapat en Facebook-grupp där ställföreträdare kan ställa sina frågor om programmet och få svar direkt från leverantören.

Gruppen heter "Provisum ställföreträdare". Denna grupp drivs helt och hållet av leverantören och överförmyndaren kan/kommer därför inte att kunna svara på frågor som uppkommer i gruppen. Överförmyndaren vill även påminna om att undvika att uppge namn eller andra uppgifter som kan härledas till era respektive huvudmän. Håll därför frågorna allmänna och endast sådant som rör systemets funktioner.

Inloggning E-tjänsten Provisum ställföreträdare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här tjänsten är till för dig som arbetar på myndighet och vill anmäla behov av ställföreträdarskap.

Inloggning E-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024