Anders Zorn

Publicerad: 6 juni 2023 Uppdaterad: 7 juni 2023

Vem är Sveriges störste konstnär någonsin? Frågan kan diskuteras i evighet, men de flesta av oss skulle sannolikt svara Anders Zorn. Hans akvareller, oljemålningar och porträtt är kända över hela världen. Och för Moras utveckling har han betytt mer än vad många känner till.

Andres Zorn framför Zorngården

Anders Zorn framför Zorngården i Mora. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Anders Zorn föddes i Mora 1860 av Grudd Anna Andersdotter efter en kort romans med den tyska bryggaren Leonard Zorn. Anders träffade aldrig sin far utan växte upp med mamman och morföräldrarna i Utmeland strax utanför Mora.

Som femtonåring antogs han som elev på Konstakademin i Stockholm och på elevutställningen 1880 slog han igenom med akvarellen I sorg, som idag hänger på Nationalmuseum. Vid den här tiden började han få beställningar på porträtt av förmögna stockholmare och vid ett av dessa uppdrag träffade han grosshandlardottern Emma Lamm. De blev genast förälskade men fick hemlighålla sin förlovning i fyra år fram till dess att Anders kunde övertyga hennes familj att han kunde försörja sig och Emma med sin konst.

De gifte sig 1885, reste på en lång bröllopsresa och bosatte sig sedan i Paris, där Anders arbetade som konstnär i åtta år. Somrarna tillbringade de i Stockholms skärgård, där Zorns akvarellmåleri nådde sin höjdpunkt med bilder som Törnsnåret (Zornmuseet) och Sommarnöje (privat ägo).

I slutet av 1880-talet övergick Zorn till oljemåleri, där han snabbt blev framgångsrik. Hans målningar ställdes ut på stora salonger, och på Världsutställningen i Paris 1889 tilldelades han Hederslegionen, som är den finaste av franska hedersbetygelser. Framför allt var hans porträttkonst efterfrågad – han har bland annat porträtterat tre amerikanska presidenter.

Vid den här tiden började Zorn arbeta i den genre som han delvis kom att bli känd för: nakna modeller i utomhusmiljö. Hans sätt att skildra vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan var mästerligt och nu tillförde han ytterligare ett element genom att placera en modell i bilden.

1896 återvände Anders och Emma Zorn till Sverige. De bosatte sig i Mora på Zorngården, som de byggde om och byggde ut de kommande fjorton åren. Med detta följde ett ökat intresse för hembygden, vilket också märktes i Zorns måleri. Många av hans mest kända tavlor är scener från Siljansbygden. Den målning som han själv värderade högst är Midsommardans, som idag hänger på Nationalmuseum. Andra kända målningar är Midnatt, Vallkulla och Dans i Gopsmorsstugan, som samtliga tillhör Zornmuseet.

I Mora bidrog makarna Zorn finansiellt vid grundandet av Mora folkhögskola 1907 och de startade även Zornska barnhemmet 1919.

Anders Zorn dog på Mora Lasarett 1920 av blodförgiftning i buken och ligger begravd tillsammans med Emma på gamla kyrkogården i Mora. Precis intill ligger Zorngården och Zornmuseet, som båda är öppna för allmänheten.

Text: Krister Insluander

Källa: Zornmuseet, Wikipedia

Lyssna på hela artikeln om Anders Zorn:

Anders Zorn

  • Född 1860 i Mora, död 1920 i Mora.
  • Gifte sig med Emma Zorn 1885. Paret fick inga barn.
  • Hänger bland annat på Nationalmuseum, Musée d’Orsay i Paris, Metropolitan Museum of Art i New York samt Vita huset i Washington. Den största samlingen finns dock på Zornmuseet i Mora.
  • Makarna Zorn donerade nästan all sin egendom (”Zornsamlingarna”) till svenska staten. Zornsamlingarna utgörs av fyra besöksmål: Zornmuseet, Zorngården, Zorns gammelgård och Gopsmor.
Senast uppdaterad: 7 juni 2023