Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos Region Dalarna.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023