Information till barn och unga

Socialtjänsten finns till för att hjälpa alla människor som behöver stöd, både vuxna och barn. Här berättar vi mer vad socialtjänsten kan hjälpa dig med.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med flera olika saker, till exempel:

 • Om du, dina föräldrar eller någon annan du känner dricker för mycket eller tar droger.
 • Om det förekommer våld eller bråkas mycket hemma.
 • Om din familj har dåligt med pengar.
 • Om du, dina föräldrar eller någon annan du känner inte mår bra, oavsett anledning.
 • Om dina föräldrar skiljer sig.
 • Om dina föräldrar inte kan ta hand om dig så att du mår bra och har det bra hemma.
 • Om du gör saker som inte är bra för dig själv, till exempel om du missbrukar droger eller gör andra brottsliga saker.

Socialtjänst, eller ”soc” som många unga kallar det, finns i alla Sveriges kommuner. Vår uppgift är att tillsammans med dig och din familj försöka hjälpa dig så att du ska få det bättre.

Om du har fyllt 15 år kan du vända dig själv till oss utan att dina föräldrar vet om det, det kallas för en ansökan.

Om någon annan är orolig för dig eller någon annan ungdom så kan de också ta kontakt med socialtjänsten, det kallas för en anmälan.

Det är vår uppgift att ta reda på om du eller någon annan behöver hjälp och i så fall vad det kan vara för typ av hjälp. En utredning får ta max fyra månader.

Om du har frågor som du vill ha svar på för att kunna avgöra om du vill träffa oss så kan du ringa anonymt. Du berättar då inte vad du heter eller var du bor. Det kan vara frågor om:

 • vad vi på socialtjänsten kan hjälpa dig med.
 • vad som händer om du berättar för socialtjänsten hur du har det.

Dina rättigheter i kontakt med socialtjänsten.
Här är några av dem:

 • Du får ta med dig någon som stöd på mötet.
 • Du har rätt att få läsa allt det som skrivs om dig.
 • Du har rätt att bli lyssnad på och tagen på allvar.
 • Du har rätt att bli respekterad för den du är.
 • Du har rätt att få information om vad socialtjänsten kan hjälpa dig med.
 • Du har rätt att träffa din socialsekreterare utan din vårdnadshavare.
 • Du har rätt att få reda på vad som händer under utredningen.
 • Du har rätt att få hjälp och bli skyddad.

Fråga din socialsekreterare om du är osäker på vad du har rätt till.

Om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta kundtjänsten, 0250-260 00, och be att få prata med barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp. Det går bra att prata med oss anonymt. Du berättar då inte vad du heter eller var du bor.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023