Forum Mora - Dörren in för företag och evenemangsarrangörer

Forum Mora är till för dig som vill etablera ett företag, utveckla ett befintligt företag eller arrangera ett evenemang i Mora. Här får du träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle.

Bild

För att underlätta för dig som vill genomföra ett evenemang, etablera ett företag eller utveckla din befintliga verksamhet finns Forum Mora. Det är ett samarbete mellan Mora kommuns förvaltningar och bolag som går ut på att göra det enklare för dig att få svar på dina frågor. Målsättningen är att du som kund hos kommunen bara behöver ha kontakt med en person, som samordnar möten och kontakter med rätt människor inom kommunen.

  • ska etablera ett företag i Mora
  • planerar förändringar av befintlig verksamhet
  • planerar ett evenemang
  • har ett ärende som kan involvera flera kommunala verksamheter.

Kontakta vår samordnare. Efter det inledande samtalet kallar din samordnare till ett möte med dig och de personer som berörs av ditt ärende. Du får då ha en dialog med alla inblandade vid ett enda tillfälle och får svar på dina frågor på plats. Behöver du sen mer information kan du direkt boka tider för ytterligare samtal med rätt personer.

Inför sommaren brukar det vara många som är intresserad av ett Forum Mora, så kontakta oss gärna i god tid.

En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig av kommunens service och tjänster. Den beskriver innehållet och servicenivån på den aktuella verksamheten eller tjänsten.

Vad kan du förvänta dig av oss?
Vi erbjuder dig ett möte inom två veckor från det att du kontaktat någon av kontaktpersonerna. Du får vägledning i vilka tillstånd du behöver söka och hur du gör det.
Du får träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende vid ett och samma tillfälle.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Du kontaktar oss i god tid för att få råd och upplysningar.
  • Du kommer förberedd till mötet.
  • Du meddelar din kontaktperson om du får förhinder.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till samordnareSamordnare samt näringslivsfrågor

Karin Eriksson


Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktpersoner för olika frågorMark och etablering

Niclas Larsson

Näringslivsfrågor

Kerstin Lingqvist

Brandskydd

Emil Svensson

Bygglov

Per-Olof Olsson

Livsmedelsverksamhet

Sara Hodler

Mark och vägfrågor

Daniel Nylén

Miljö- och hälsoskyddsfrågor

Annica Edström

Kulturmiljöer/Föreningsservice

Linda Sjölander

Planfrågor

Daniel Falk

Serveringstillstånd, tobak

Madelen Andersson

Vatten och avlopp

Chester Köhler

Avfallsfrågor

Jonas Brus


Senast uppdaterad: 8 maj 2024