Statistik om besöksnäring, handel och industri

I Mora finns en expansiv besöksnäring, handel och tillverkningsindustrin. Här hittar du mer fakta om de olika branscherna.

Bild

`

Besöksnäring

Besöksnäringen är en viktig del av Mora kommuns näringsliv. Sedan långt tillbaka har Mora och Siljansbygden varit en lockande destination. Mora har ett strategiskt läge i Dalarna och som knutpunkt för stora delar av Dalarnas besöksnäring med bland annat närhet till hela Dalarnas fjällvärd. Tack vare en unik mix av kultur, miljö och högkvalitativa attraktioner såsom Zornsamlingarna och Vasaloppsveckorna har bygden utvecklat sin position som besöksmål. Det är inte för inte som Dalahästen, som en gång skapades och fortfarande tillverkas för hand här i Moratrakten, är populärare än någonsin.

Idag är Mora kommun en del av destinationsbolaget Visit Dalarna Länk till annan webbplats., som är ett samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner och besöksnäringen i Dalarna. 

Besöksnäringen ger många arbetstillfällen till Mora och består både av inresande turism och genomfartsresenärer. Mora är den kommun av Siljans kommunerna som påverkas mest av genomfartstrafiken, främst till Sälen, Idre och andra resmål.

År 2021 var fortsatt ett pandemiår. Siffrorna i parentesen visar 2019 års uppgifter (innan pandemin).

 • Under 2021 var den totala turismomsättningen 1 490 miljoner kronor (1 474 miljoner kronor). Genomfartsresenärerna är den omsättningsmässigt största enskilda kategorin med 990 miljoner kronor (964 miljoner kronor).
 • Omsättningen ger underlag till sysselsättning för totalt 721 årssysselsatta (762 årsysselsatta), främst inom restaurang och livsmedel. Genomfartsresenärerna påverkar framförallt sysselsättningen för livsmedel, restaurang, transport och shopping.
 • Shopping är den omsättningsmässigt största branschen med 462 miljoner kronor. Genomfartsturismen genererar 416 miljoner kronor på shopping.
 • 71,1 miljoner kronor (72,3 miljoner kronor) i totala skatteintäkter till kommunen. Den totala skatteintäkten avser alla företag som påverkas av besöksnäringen.
 • Camping är den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 32% (45%) av samtliga kommersiella övernattningar.
 • Övernattning i eget fritidshus är den vanligaste övernattningsformen med 28% av samtliga övernattningar.
 • Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste boendeformen med 25,5% (31%) av omsättningen för alla övernattningar.
 • De svenska gästnätterna svarar för 89,6% (81,3%) av samtliga gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser.
 • Tyskland (Norge) är den största nationaliteten av utländska gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping enligt SCB.
 • Beräknad omsättning för utländsk turism i ovan nämnda utländska övernattningar samt i privat hyrd stuga/lägenhet, hos släkt/vänner och fritidshus är ca 26 miljoner kronor (47 miljoner kronor)

Uppgifterna kommer från "RESURS för Resor och Turism".

Handel

Handeln i Mora består av tre handelsområden; Noret, Tuvan och centrum. Noret har framför allt större butiker, kedjor och varuhus inom hus, hem och fritid. Mora centrum är den naturliga mötesplatsen med en trivsam gågata med många butiker, kedjor, restauranger och caféer. Tuvan har ett utbud där motor och byggföretag dominerar. 

Mora har en stark position som handelscentrum i Dalarna. Förutom den egna befolkningen ger besöksnäringen goda förutsättningar för handeln.

 • Mora har ett totalt försäljningsindex 2021 på 132. Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar.
 • 2021 omsatte detaljhandeln 1,87 miljarder kronor, vilket är något högre än 2020.

Uppgifterna kommer från "HUI Research".

Industrins har stor betydelse för Mora!

Mora har en lång tradition av tillverkande industri och förmågan att utvecklas över tid. Här finns ett brett spektra av industriföretag med olika inriktning och med modern teknik och starkt utvecklingsfokus. Det finns drygt ett 40-tal industriföretag med egna produkter och varumärken på en internationell marknad samt ett stort antal underleverantörer inom stål och verkstad.

Industrin

 • omsätter över 3,5 miljarder kronor per år.
 • sysselsätter ca 16% av den arbetsföra befolkningen och medräknat tjänster till industrin ger det en fördubbling.
 • sysselsätter direkt och indirekt över 3000 personer.
Senast uppdaterad: 23 februari 2023