Arenor och ytor för evenemang

Platsen för evenemanget är en viktig del. Runt i Mora finns olika arenor och ytor för evenemang. Här hittar du som arrangör mer information om kommunens arenor och ytor.

Mora marknad

Hallar och idrottsanläggningar

I Mora kommun finns flera olika hallar och idrottsanläggningar. Här hittar du mer information om kommunens hallar och idrottsanläggningar

Evenemangsytor utomhus i centrala Mora

I centrala Mora finns flera olika platser utomhus där evenemang kan arrangeras. Alla ytor ligger med gångavstånd från centrala Mora. Här nedan kan du se de olika ytorna. Kontakta teknik- och serviceförvaltningen, telefon 0250-260 00 för att kontrollera att platsen du tänker vara på är ledig.

För att arrangera ett evenemang på platsen behöver du ha tillstånd från polisen. Det är viktigt att ansökan om nyttjande av offentliga plats kommer in i god tid innan platsen är tänkt att nyttjas. Handläggningstiden kan variera både för polismyndighet och kommun. För att vara garanterad att ansökan hinner behandlas i tid bör den ha kommit in via polismyndigheten och till Mora kommun senast 30 dagar innan platsen ska nyttjas.

Läs mer om användandet av offentlig plats

Övergripande bild evenemangsytor - hela cirkusplatsen

Emma Zorns torg ligger på gågatan centralt i Mora. På bägge sidor om torget ligger butiker, restauranger och caféer. Ytan är ca 475 kvm och är stenbelagd. Den kan användas året runt men det finns vissa restriktioner gällande fordon, passage och entréer till butiker.

Evenemangsel
kapacitet: 2 x 16A (400 V), 3 x 2 x 10 A (230 V)
placering: RT90 (nord, öst) 6766137, 1431486

Emma Zorns Torg utökad yta

Bälter Swens Torg ligger ca 100 meter från gågatan i centrala Mora. Ytan är stenbelagd och är på ca 310 kvm. Torget gränsar till en fontän i ena sidan. På torgytan finns det en mindre scen. Ytan kan användas året runt. Det finns vissa restriktioner för tunga fordon.

Bälter Swens Torg

Tingshusparken ligger mittemot Mora Kyrka. Ytan är på ca 5 000 kvm. Parkområdet består av gräsyta, planteringar samt gångvägar till ett litet torg, med en staty av Anders Zorn, mitt i parken. Marken är mjuk och ömtålig. Det är möjligt att använda ytan på vintern om det är hårt i backen och om vädret tillåter.

Evenemangsel
Kapacitet och placering:

  • Kaplansgatan 2, 3-fas, 35 A à X:6766287 Y:1431738
  • Hamngatan 4, 3-fas, 63 A à X;6766229 Y:1431641 samt X:6766272 Y:1431655
Tingshusparken

Kommunhusparken ligger brevid Mora Kyrka. Ytan är på 3 400 kvm och består av mestadels gräs, några planteringar och även en stenplattsgång går genom parken. Det är möjligt att använda ytan på vintern om det är hårt i backen och om vädret tillåter.

Kommunhusparken

Vid Vasaloppsmålet finns en stenbelagd yta på ca 645 kvm. Ytan ligger i anslutning till Vasaloppsportalen och gränsar till kullen med Gustav Vasa statyn.

Vasaloppsmålet

Fd ”scenen” platsen är en av flera ytor som ligger på kajen. Det är en stenbelagd yta på 1 200 kvm som kan användas året runt, dock finns det vissa restriktioner för tunga fordon.

Evenemangsel
kapacitet: 2 x 63A (400 V), 1 x 32 (400 V) alternativt 1 x 230 V)
placering: RT90 (nord, öst) 6766141, 1431785

Fd "scenen" platsen

Glassbåtsytan är en gräsbelagd yta som ligger i höjd med Vasaloppsmålet. Ytan är en av flera ytor som ligger på kajen. Den är på 1 800 kvm.

Evenemangsel
kapacitet: 1 x 63A (400 V), 3 x13 A (230 V)
placering: RT90 (nord, öst) 6766236, 1431985

Glassbåtsytan

Cirkusplatsen ligger cirka 1 km från Mora Kyrka. Ytan gränsar till sjön Siljan och är en grusyta på ca 15 000 kvm.

Evenemangsel
kapacitet: 2 x 63A (400 V)
placering: RT90 (nord, öst) 6766287, 1432407

Cirkusplatsen
Senast uppdaterad: 23 oktober 2023