Sandra Liss-Sars

Roll eller funktion

Mark- och exploateringsingenjör, Näringslivs- och samhällsplaneringsenheten

Telefon

0250-261 93

E-post

sandra.sars@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.