Carina Sisell

Roll eller funktion

Projektledare, Näringslivs- och samhällsplaneringsenheten

Carina Sisell
Telefon

0250-261 56

E-post

carina.sisell@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.