Teknik- och serviceförvaltningen

Telefon
Besöksadress

Fredsgatan 16

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

morakommun.se/felanmalan
kan du felanmäla något inom kommunen eller lämna en synpunkt/förbättringsförslag.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.