Valet 2024

Den 9 juni 2024 hålls val till Europaparlamentet i Sverige. I Mora kommun genomförs även en kommunal folkomröstning samma dag. På de här sidorna hittar du information om hur valet och folkomröstningen genomförs. Det preliminära valresultatet i den lokala folkomröstningen kommer presenteras på morakommun.se under valnatten.