Vad?

Färnäs kvarn är ett handelsområde för skrymmande varor vid Moras infart vid väg 70. Detaljplanen trädde i kraft 2018 och är cirka 27 hektar stort.

Varför?

Färnäs kvarn ligger i direkt anslutning till Norets handelsområde och är ett bra komplement till den detaljhandel som finns där.

Området ger möjlighet till handel med större produkter så som bilar, byggnadsprodukter, fritidsfordon och möbler. Även drivmedel medges.

När?

Handelsområdet är tillgängligt för företagsetablering. Infrastrukturen är utbyggd och vissa tomter är sålda och bebyggda. Försäljning av tomter pågår.

Vill du veta mer?

På sidan lediga tomter och mark hittar du en karta över området samt kontaktuppgifter till mark- och exploateringsenheten.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024