Moraspåret -skola och arbetsliv

Moraspåret är till för att främja samverkan och skapa fler möten mellan skolan och näringslivet i Mora kommun.

Se filmen om Moraspåret och hör exempel på vad som görs inom varje spår.

Moraspåret handlar om att utveckla samverkan mellan grundskola och arbetsliv genom att elever får mer kunskap och intresse för företag och de offentliga yrken som finns i Mora. För att matcha gymnasiets utbildningar har vi valt att rikta in oss på områdena arbetsliv, kultur och friskvård. Målet är att engagera näringsliv, arbetsliv och skola för att göra skillnad för ungdomarna som ska göra framtida yrkesval och hitta ett bra arbete. Det ska på sikt leda till bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden i Mora.

Framtidens medarbetare finns i skolan!

Om Moraspåret

Moraspåret är en samverkansmodell som riktar sig till För- och grundskolans verksamheter samt de aktörer som är verksamma inom de olika spåren. Tillsammans skapar vi aktiviteter för alla Moras elever i för- och grundskolan.

I översikten nedan kan du läsa mer om hur konceptet och organisationen ser ut.

Yrkesmässa på högstadiet 2024

Den 22 och 24 oktober arrangeras årets yrkesmässor för Moras högstadieelever, se mer information och hur du som arbetsgivare anmäler dig i inbjudan nedan.

Inbjudan Yrkesmässa på högstadiet 2024

Yrkesdagar, yrkesmässor, elevuppdraget, Skola-Arbetslivsprojekt, Ungt företagande, med mera. Den bästa skolan är en verklighetsanknuten skola och den bästa kompetensförsörjningen sker när utbildning och arbetsliv matchar varandras behov. I Mora samverkar skola och näringsliv för att tydliggöra möjliga framtids- och yrkesval för våra barn och elever.

Läs mer om Moraspåret Arbetsliv Öppnas i nytt fönster.

Språk, konst, värderingar, traditioner, livsmönster – vad vore livet utan det? Att ta del av kultur berikar och att arbeta med kultur kanske är någons framtida dröm. Vi samarbetar över förvaltningsgränser och med olika kulturella aktörer och kulturbärare så att alla elever får möjlighet att upptäcka vad det lokala samhället har att erbjuda, men också vad kultur kan erbjuda i ett ännu större perspektiv.

Läs mer om Moraspåret Kultur Öppnas i nytt fönster.

Utbudet av sport- och friluftsaktiviteter i Mora är stort, föreningslivet blomstrar och traditionen att röra på sig rik och stark. Alla grundskolor arbetar med en plan för skola i rörelse. Här erbjuds bland annat möjligheten att prova på olika aktiviteter som kan blir någons framtida hobby och stärker hälsa och välmående. Friskvård handlar även om att tydliggöra sammanhang, skapa mening, ge elever möjligheter att påverka och se till att alla får vara med i en gemenskap.

Läs mer om Moraspåret Friskvård Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 22 juli 2024