Can only be shown when preforming XHR

Talangjakten 2020

Äntligen är Talangjakten i Mora tillbaka!

Talangjakten i Mora 2020 Affisch

21 okt–3 nov – webbanmälan: anmäl dig själv eller din grupp i formuläret för webbanmälanlänk till annan webbplats (formuläret är endast tillgängligt mellan den 21 oktober och 3 november).
8 nov – audition: på Mora gymnasium.

Datum för de bidrag som blir uttagna till Talangjakten 2020

12 nov – "Stationsdag": fotografering, videoinspelning, träffa husband och sångcoach.
7–10 jan – repetitioner: med husbandet
17 jan – repetitoner: på Mora Parkens scen
18 jan – genrep samt Show Talangjakten 2020!!

 • Talangjakten framför inte underhållning med kränkande eller rasistiskt innehåll.
 • Alla deltagare i Talangjakten visar respekt och hänsyn för sina medtävlanden.
 • Alla deltagare ska ges samma förutsättningar till ett lyckat framträdande.
 • Talangjakten ansvarar för att all medial exponering sker på ett ansvarsfullt sätt.
 • Anmälan till Talangjakten 2020 sker via ett webbformulär 21 oktober – 2 november 2019.
 • Tillgängligt scenutrymme för ditt/erat uppträdande är ca 6x4 meter.
 • Som deltagare i tävlingen godkänner du att de bilder som tas under uppträdandet inför publik, får publiceras i lokala tidningar, på kommunens hemsida, på vår Facebooksida samt att bilder får användas i marknadsföring inför kommande år. Talangjakten ansvarar för att all medial exponering sker på ett ansvarsfullt sätt.
 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att underkänna bidrag som inte lever upp till Talangjaktens policy.

Vilka 16 bidrag som slutligen får möjlighet att tävla avgörs genom en audition. Planerat datum är fredag den 8 november på Mora Gymnasium.
Välj något av följande alternativ:

 1. Kom till Mora Gymnasium den 8 november och framför ditt eller ert bidrag live för oss. Ta med eventuell bakgrundsmusik, gärna någon slags karaokeversion.
 2. Spela in en video eller ljudfil när du eller ni framför låten och skicka den till oss. Filen ska finnas tillgänglig hos oss senast torsdag den 7 november. Skicka filen till talangjakten@mora.se.

Föräldrar får inte närvara under audition eller repetitioner. Bidragen utses av Talangjaktens ledning. Den riktiga Talangjaktsjuryn kommer endast att bedöma bidragen utifrån hur de levererar på själva tävlingen den 18 januari.

 • Tävlingen vänder sig till dig som är född 1997–2009. Enstaka deltagare som är äldre kan vara med som gruppmedlem eller ackompanjatör.
 • Alla bidrag tävlar på lika villkor och emot varandra.
 • Det är ej tillåtet att två eller fler bidrag tävlar med samma låt. Först anmäld har förtur på låten och övriga får då chans att ändra sitt låtval.
 • Låtvalet är bindande. I din webbanmälan ska det framgå vad du eller ni tänker tävla med. Därefter är det ej tillåtet att ändra.
 • Sång och instrumentframförande ska ske live. Det kan vara med eget ackompanjemang eller med hjälp av vårt husband.
 • Förinspelad bakgrundsmusik får endast användas till rena dans-, teater-, standup-nummer eller liknande.
 • Obligatorisk närvaro gäller vid stationsdagen den 12 november samt vid alla repetitioner.
 • Det är ej tillåtet att sätta ihop flera låtar till medleyn för de bidrag som använder sig av husbandet.
 • Bidraget får ta max 5 min att framföra i sin helhet.
 • Egenskrivna eller omskrivna låttexter lämnas in för godkännande i samband med anmälan. Detta för att säkerställa att Talangjaktens policy efterföljs.
 • En ofullständigt ifylld anmälan kommer att tas bort och ogiltigförklaras.

Utstrålning

 • Scennärvaro
 • Publikkontakt

Talang

 • Originalitet
 • Personlig tolkning
 • Framförandets kvalité

Sceniskt helhetsuttryck

 • Välrepeterat och genomtänkt framförande
 • Artisten eller gruppen utnyttjar sin scentid på ett bra sätt
Senast uppdaterad: 16 januari 2020