Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Fritids

Fritids är en plats för yngre skolbarn i åldern 6-13 år att vara på före och efter skoldagen och under skolans lov medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.