Nu startar bygget på Tuvans förskola

Nu är de synliga arbetena kopplat till nybyggnation av förskolan på Tuvan igång.

I höst planeras förskolans verksamhet flytta ur nuvarande lokaler, när de tillfälliga lokalerna är på plats. Därefter väntar rivning av nuvarande lokaler och nybyggnation.

Bild på Tuvans förskolebyggnad

Tuvans förskola kommer utökas från två till sex avdelningar till hösten 2023.

Nybyggnationen innebär att Tuvans förskola kommer att utökas från två till sex avdelningar. Projektet planeras vara färdigt under hösten 2023.

- Moras befolkning växer, och vi kommer behöva fler förskoleplatser de närmsta åren. Samtidigt kommer vi kunna skapa moderna lokaler som är anpassade för dagens pedagogik och skapa en bättre fysisk och social miljö både för barn och pedagoger, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef i för- och grundskoleförvaltningen.

Under byggtiden flyttar den nuvarande verksamheten till tillfälliga lokaler intill det nuvarande förskoleområdet. Markarbeten har inletts och därefter kommer nya modulbyggnader installeras.

- De tillfälliga lokalerna placeras norr om tennisbanorna i Tuvan, där verksamheten ska kunna använda de delar av utemiljön som inte berörs av byggnationen, säger Mats Jansson, projektledare på Teknik- och serviceförvaltningen.

De tillfälliga lokalerna väntas stå klara i höst och då kan verksamheten flytta in. Därefter inleds rivning och nybyggnation av entreprenören Skanska. Men redan nu i juni påbörjar entreprenören sin etablering vid på förskolans parkering.

Teknik- och serviceförvaltningen har tidigare under våren getts klartecken att köpa den modulbyggnad som först hyrdes in, för att använda inom andra delar av förvaltningens verksamhet. Nu pågår genomförande av köpet och modulbyggnaden kommer flyttas från Tuvanområdet så snart som köpet är klart.

Senast uppdaterad: 16 juni 2022