Navet i full gång igen

Under flyktingkrisen som inleddes 2015 startades organisationen Navet, för att samordna alla krafter som ville hjälpa de som anlände som flyktingar till Mora. Och nu drar verksamheten i gång igen, för att vara redo att hjälpa, när ukrainska flyktingar börjar anlända till kommunen.

Ukrainas flagga hissad bredvid Klockstapeln i Mora

Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

- Det finns en enorm vilja här i Mora att hjälpa människor på flykt. Det är otroligt fint att se, och Navet är en fantastisk möjlighet att ta vara på det engagemanget. Vi har tagit med oss erfarenheterna från arbetet tidigare år, och kan därför börja arbeta proaktivt redan nu. Vi har erfarenhet av vad som behöver göras och var hjälpen behövs som allra mest, säger Fredrick Bernharth, flyktingsamordnare på Mora kommun.

Navet är en samverkansplats för ideella organisationer och civilsamhället, som samordnar frivilliginsatser och identifierar samordningsbehov. Navet består av representanter ett antal organisationer i Mora. Däribland representanter från flera av Moras kyrkor, Rädda barnen, Röda korset, idrottsrörelsen och från Mora kommun, som för tillfället också har det sammankallande ansvaret för organisationen.

När Navet startade för närmare sju år sedan var det som en åtgärd för att hjälpa människor som kommit hit i samband med de stora flyktingströmmarna, bland annat till följd av kriget i Syrien. Under pandemin har organisationen legat på is, men nu är alltså arbetet med Navet i full gång igen, redan innan någon större mängd flyktingar anlänt till kommunen.

Om man vill bidra

Om man vill vara med och engagera sig i Navet eller bidra på något annat sätt, oavsett om man är en privatperson eller representerar ett företag eller organisation, så är man välkommen att kontakta kommunens flyktingsamordnare, Fredrick Bernharth. Han kan också ge svar på vilka behov som är störst för tillfället.

Senast uppdaterad: 29 april 2022