Behovet av flyktingboenden litet för tillfället

Rysslands krig i Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt och engagemanget för att hjälpa till är stort. Det har kommit många frågor om vad man som kommuninvånare kan göra för att bidra.

Flera våningssängar i ett enkelt rum

- Det är fantastiskt vilken vilja och engagemang det finns här i Mora att hjälpa de som är på flykt från kriget i Ukraina. Vi vill att de som kommer hit till oss ska känna sig trygga och välkomna, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Efter att ha inventerat tillgången på bostäder har Mora kommun kunnat lokalisera ett par hundra platser i olika former. Just nu är det oklart om alla kommer att behövas, och kommunen ser i nuläget inget behov av ytterligare boendeplatser

- Vi är tacksamma för alla som hör av sig och vill hjälpa till. Exakt vilken hjälp som kommer att behövas är dock väldigt svårt att förutsäga, men just nu ser det inte ut som att ytterligare boendeplatser kommer att behövas, säger Fredrik Bernharth, flyktingsamordnare på Mora kommun

Om läget skulle förändras, och man fortfarande vill upplåta sitt hem för att ta emot flyktingar är det också viktigt att känna till vad det kan innebära.

- Det skulle kunna röra sig om en längre tids boende, kanske flera månader. Som det ser ut nu kommer det inte heller finnas någon ekonomisk ersättning eller kompensation att söka för ökade omkostnader till följd av att upplåta sitt hem, säger Fredrick Bernharth

Hur kan man hjälpa på bästa sätt?

Det största hjälpbehovet just nu är så kallade familjehem. Ett familjehem är ett hem som kan ta hand om ett eller flera barn som kommit till Sverige utan föräldrar eller släktingar som kan ta hand om dem. Kontakta kommunens flyktingsamordnare, Fredrick Bernharth om du vill veta mer om vem som kan erbjuda familjehem och hur man går till väga.

Om man vill hjälpa till på annat sett, till exempel genom att bidra med pengar till flyktinghjälp, kan vända dig till någon välgörenhetsorganisation. Flera av organisationerna har insamlingar som går specifikt till att hjälpa ukrainakrigets offer. Då är det bra att vara noga med att pengarna går till en organisation med 90-konto Länk till annan webbplats..

Vill man skänka kläder kan man vända dig till någon av de lokala hjälporganisationerna. I Mora kan man till exempel lämna in kläder, skor och barnleksaker till Röda Korset. Men tänk då på att bara lämna in saker som är hela och rena.

Senast uppdaterad: 4 april 2022