Naturområden och naturreservat

En av de största tillgångarna i Mora kommun är den rika och varierande naturen. För att skydda naturmiljöer och kulturlandskap kan skyddsområden, naturreservat eller nationalparker inrättas. Det är en del i naturvården och är både ett kommunalt och ett statligt ansvar.

I Mora kommun finns det 32 naturreservat. Där hittar du bland annat skyddsvärda biotoper, myllrande djurliv och orörd natur. Besök gärna dessa fantastiska platser!

Naturreservat i Mora:

 • Agnmyren
 • Alderängarna
 • Anjosvarden
 • Djustjärnsmyrarna
 • Dyverdalen
 • Filiberg
 • Fux-Anderknallarna
 • Fåsmyr och Mörkloksmyren
 • Gessi
 • Gåstjärnskölen
 • Hartjärnsberget
 • Hemus
 • Karlsmyren
 • Kråkbergskärret
 • Långhedsberg
 • Nordbläster
 • Norra Mora Vildmark
 • Näcksjövarden
 • Område vid Jugan
 • Rädån
 • Sandholmen
 • Skärmyren
 • Svinvallen
 • Säxberg
 • Söderberget
 • Tramsgrav
 • Täxberg
 • Vinäsgraven
 • Våmhuskölen
 • Lybergsgnupen
 • Hykjeberget
 • Lödersjön

På Länsstyrelsen Dalarnas webbplats kan du hitta mer information om naturreservaten i Mora med bland annat kartor, beskrivningar och skötselplaner. Klicka dig fram via sökrutan , kartan eller filtrera på Mora kommun.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022