Allemansrätten

Allemansrätten är något unikt i Sverige. Den ger oss alla frihet att vistas i skog och mark, plocka bär och övernatta enstaka nätter.

Person som vandrar i skogen

Allemansrätten innebär att alla kan röra sig fritt i den svenska naturen - vi har alla rätt till naturen. Det gäller också privatägd mark. Men med rättigheter kommer skyldigheter.

Inte störa - inte förstöra

Huvudregeln för att nyttja allemansrätten är "Inte störa - inte förstöra". Du använder allemansrätten genom att ta ansvar för djur och natur och visa hänsyn till markägare och andra människor i närheten.

Allemansrätten gäller inte överallt, till exempel inte på en privat tomt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. 

Allemansrätten på 4,5 minuter

Här kan du se en kort film som förklarar allemansrätten. Den är 4 minuter och 30 sekunder, och är gjord av Naturvårdsverket.


Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för just det som du vill göra. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats. H Länk till annan webbplats.ar du frågor om allemansrätten kan du kontakta Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 31 maj 2022