Kommunarkiv

Utvecklingen går snabbt framåt. Vi behöver kunna se tillbaka och förstå vår historia för att kunna planera för framtiden. Kommunarkiven innehåller vår gemensamma historia. De speglar vår utveckling i arbete och vardag. Historien finns dokumenterad i form av beslut, fotografier, berättelser, inspelningar och skrivna källor.

Datumstämpel på ett bord med dokumentmappar i bakgrunden

Kommunen ska enligt arkivlagen bevara arkiv. De är en del av vårt kulturarv. Det finns tre anledningar till att bevara arkiv:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar.
  • Information för rättsskipning och förvaltning.
  • För att främja framtida forskning.

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess. Då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem, medan andra delar kan vara hemliga.

Hur gör jag för att ta del av material från kommunens arkiv?

Har du frågor eller funderingar och vill ta del av äldre handlingar eller ett avslutat ärende kan du kontakta kommunens kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023