Parkeringar

Parkeringsavgift är införd på parkeringar i Mora centrum för att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö i vårt växande samhälle. Här hittar du information om vilka parkeringar som kommunen ansvarar över, samt vilka parkeringsregler som gäller.

Tillfälliga parkeringsförändringar

Vecka 21 öppnades en tillfällig parkeringsplats vid Mäxvägen som har 50 kostnadsfria platser med grusunderlag. Parkeringen vid Mäxvägen blir begränsad till max 7,5 ton. Den ska underlätta möjligheterna att parkera i Mora under sommaren då Mora lockar många besökare.

Vi har även tillfälligt tagit bort avgiften på parkeringen vid Badstubacksbron under sommaren.

Du kan hitta en parkering via kartan ovan. Kartan är interaktiv, klicka på en parkering för att se vilka parkeringsregler som gäller.

På kommunens allmänna parkeringar går det smidigast att köpa parkeringsbiljett via någon av de två parkeringstjänsterna:

Beroende på ditt val av parkeringstjänst finns det olika betalningsalternativ som app, sms och telesvar.

Tilläggsavgifter för vissa betalningsalternativ kan tillkomma.

Vid parkering med Parkster är pappersfaktura förvalt och har en faktureringsavgift. För att ändra detta så måste du som parkör ändra betalningsalternativ efter att du startat din parkering.

För dig som parkerar lite och/eller under korta perioder rekommenderar vi något av de kostnadsfria alternativen, som exempelvis e-post eller att du registrerar ditt betalkort i appen.

Oavsett vilken parkeringstjänst du väljer att använda gäller alltid 2 timmars gratis parkering, något som är förinställt på varje betalningsalternativ. Om du står på en parkering med avgift kommer parkeringstjänsten att debitera dig för varje påbörjad timme efter de två första kostnadsfria timmarna.

Du kan parkera med hjälp av en p-skiva. Du kan hämta ut p-skivan i kommunhusets reception eller på biblioteket.

Ställ in din ankomsttid på p-skivan.

Om parkeringen påbörjas före parkeringsplatsens tidsbegränsning (se skylt vid parkeringsplats), ska p-skivan ställas på den tid då tidsbegränsningen börjar. Exempel: om avgift ska betalas från klockan 09.00, ställs p-skivan in på 09.00.

Tänk på att:

 • p-skivan placeras väl synlig innanför vindrutan
 • endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle
 • den inställda ankomsttiden på p-skivan får inte ändras under pågående parkering.

Efter 2 timmars avgiftsfri parkering behöver du betala en avgift för varje påbörjad timme. Vissa parkeringar är helt avgiftsfria, men har en övre gräns för hur länge du får parkera där. Se tabellerna nedan för detaljerad information.

 

Centrala parkeringar (röd) med zonkod

Avgift efter 2 timmar

Parkeringstid, föreskrifter

Zornmuseet

25001

10 kr/timme

Alla dagar 08.00-24.00 övrig

tid parkeringsförbud

Fridhemsplan

25002

10 kr/timme

Alla dagar 08.00-24.00 övrig

tid parkeringsförbud

Moragatan

25004

10 kr/timme

Alla dagar 08.00-21.00 övrig

tid parkeringsförbudÖvriga parkeringar (grå) med zonkod

Avgift efter 2 timmar

Parkeringstid, föreskrifter

Ishall övre

25005

5 kr/timme

Max 24 timmar

Ishall nedre

25008

5 kr/timme

Max 12 timmar

Strandgatan 7

25006

5 kr/timme

Max 24 timmar

Badstubacksbron 25017

5 kr/timme, från v. 21 och framåt är det gratis att parkera här tills annat anges

(Max 12 timmar mellan 06:00-22:00, övrig tid P-förbud.) Från v. 21 och framåt får man stå här dygnet runt tills annat anges

Strandgatan 13

25013

5 kr/timme

Ingen tidsbegränsning

Kajen

25014

5 kr/timme, tillfälligt avstängd v. 21-24

Ingen tidsbegränsning,

Tingsnäsvägen 1 25015

5 kr/timme

Max 12 timmar mellan 06:00-24:00, övrig tid P-förbud

Tingsnäsvägen 16 25003

5 kr/timme

Max 12 timmar, vinterunderhålls ej

Resecentrum korttid 25012

Avgiftsfri parkering, går endast att parkera där med p-skiva

30 min - 1 timme

Resecentrum långtid 25011

2 kr/timme första 24 timmarna, därefter 1 kr/timme

Ingen tidsbegränsning

Simhall

25007

Avgiftsfri parkering

Max 12 timmar

Tingsnäsbadet

25009

Avgiftsfri parkering

Max 12 timmar

Skidstadion

25010

Avgiftsfri parkering

Max 12 timmar

Prästholmens IP 25007

Avgiftsfri parkering

Max 12 timmar

Rosa Huset

25016

Avgiftsfri parkering, parkering abonneras av Vasaloppet under delar av året och är då avstängd för allmänheten

Max 12 timmar mellan 06:00-24:00, övrig tid P-förbud

Längs med gator inom centrum

Avgiftsfri parkering

Varierande tidsbegränsning enligt skylt.


Du kan också hitta en parkering via den interaktiva kartan nedan. Klicka på en parkering för att se vilka parkeringsregler som gäller.

För pendlare eller för personer med arbetsplats i centrum finns möjlighet till månadsbiljett mot en månadskostnad på 200 kronor (gäller inte motorvärmarplats).

Platserna erbjudas i mån om plats inom parkeringsområdena:

 • Morastrands station
 • Kajen
 • Mora resecentrums långtidsparkering

Parkeringsplatser med motorvärmare erbjuds som fasta platser mot en månadskostnad på 300kr. För att anmäla ditt intresse för en motorvärmarplats kontakta teknik- och serviceförvaltningen Mora Kommun 0250-26 000.

För personer som ska resa med exempelvis Inlandsbanan och behöver parkering finns möjlighet till en temporär långtidsparkering inom parkeringsområden nedan. Detta till en månadskostnad på 200 kronor (gäller inte motorvärmarplats).

Platser kan erbjudas i mån om plats inom parkeringsområdena:

 • Morastrands station
 • Kajen
 • Mora resecentrums långtidsparkering

Abonnemanget gäller löpande tills avslut görs på Mina sidor. Abonnemanget sägs upp innan den 14:e dagen i månaden om abonnemanget ska avslutas innevarande månad. Görs det senare än den 14:e i månaden debiteras ytterligare en kalendermånad. Exempel: Om du önskar avsluta ditt abonnemang sista maj måste du säga upp abonnemanget senast den 14 maj.

Ansök om månadsbiljett här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saknar du svenskt personnummer? Kontakta då teknik- och serviceförvaltningen på teknik-serviceforvaltningen@mora.se

Husbilar

Husbilar parkeras som andra fordon på allmänna parkeringar enligt de regler som gäller för varje parkeringsplats. Följ skyltning på plats! Var noga med att husbilen får plats inom parkeringsrutan och att husbilen är klassad som personbil om den ska stå på en personbilsparkering. I övrigt hänvisar vi till de kommersiella ställplatserna och campingplatserna inom kommunen, för de med husbilar som vill stanna längre tid och få mer service.

Bussar

Parkering av bussar finns på anvisad plats inom parkeringsområde kajen, avgiftsfri parkering dygnet runt i max 4 timmar.

Lastbilar samt släp

Parkering av lastbilar och släp hänvisas till privat mark.

Motorcyklar

Specifika motorcykelparkeringar finns på angivna platser inom de olika områdena. Avgifterna för dessa är densamma som för övriga parkeringar inom samma område.

Handikapparkering

Handikapparkering finns på angivna platser och är avgiftsfria.

Evenemang

Vid evenemang kan separata avgifter tas ut för parkering på områdena simhallen, ishallen, ishallen övre, Rosa huset, Prästholmens IP och skidstadion.

Du som har ett rörelsehinder kan söka parkeringstillstånd om rörelsehindret gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör du hos den kommun där du är folkbokförd.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade , 794.9 kB.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig:

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal
  trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas.

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år.


Vilka lokala trafikföreskrifter som gäller för Mora kommun kan du läsa om på:

 • 800kr för felparkering på plats för rörelsehindrad.
 • 400kr om avgift inte är betald, tillåten parkeringstid överskridits eller om bilen ställts där det är förbud att parkera.

 

Senast uppdaterad: 28 juni 2024