Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Lägesrapport snöröjning och halkbekämpning

Här hittar du uppdateringar från tekniska förvaltningen om läget i kommunen och vilka åtgärder som utförs inom snöröjning och halkbekämpning. Sidan uppdateras löpande med ny information som bedöms vara av intresse för allmänheten.

2020-02-28
Väderprognosen är väldigt osäker just men, men det ser ut som att det kan komma ganska stora mängder snö från söndag och några dagar framåt. Med tanke på Vasloppet och den stora mängden människor som rör sig i Mora just nu försöker vi i störta möjliga mån att avvakta med snöröjning i centrum tills trafiken har lugnat ned sig, mot tidigt måndag morgon. Om det finns risk för trafikfara kommer entreprenörerna så klart att ge sig ut trots trafiken. I ytterområdena är det snömängden som avgör när de behöver ut och det kan ev bli tal om två vändor, beroende på hur mycket snö som kommer.

2020-01-16

Sedan slutet av december har vädret minst sagt varit ombytligt. Det har lett till en hel del smältsnö, vilket sedan blir till is igen fram mot kvällarna när temperaturen sjunker. Konsekvensen av det blir att våra entreprenörer måste ut och sanda nästan varje dag för att vägarna ska hållas halkfria, vilket medför stora kostnader. Vi behöver därför göra kloka avvägningar när halkbekämpningen ska göras.

Entreprenörerna har under torsdagen fått instruktioner om att se över sina områden för göra punktinsatser och sanda där det finns särskilda behov. Till exempel kan det vara i backkrön, korsningar och ställen där det är stopplikt. De ser samtidigt över om det finns behov av hyvling.

2020-01-02

Det råder extrem halka och under dessa förhållanden så avråder vi från att gå och cykla utan broddar och dubbdäck. Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för våra gc-vägar i kommunen och utifrån ekonomiska prioriteringar och väldigt växlande väder så utförs halkbekämpningsinsatser endast på de mest akuta vägsträckorna i Mora.

Senast uppdaterad: 28 februari 2020