Snö, halka och sandning

Det är vi på kommunen som sköter snöröjningen på kommunala gator och allmänna platser och du som fastighetsägare ansvarar för att området utanför ditt hus är fri från snö och is. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en framkomlig och problemfri vinter i Mora.

Traktor som plogar snö

När det snöar jobbar vi ibland dygnet runt. Att ploga alla gator efter snöfall kan ta upp till två dygn, men det totala snöröjningsarbetet avslutas först när vi har kört bort snöhögar och tagit bort snövallar från korsningar, övergångsställen och busshållplatser.

När snöröjningen börjas beror på hur mycket snö, vilken typ av snö som fallit och hur prognosen ser ut framåt. Vid vissa snöfall sker röjning av hela vägnätet och vi andra tillfällen plogas endast de stora vägarna.

Snöröjningen koncentreras i första hand till de större huvud- och bussgatorna samt gång- och cykelvägar (prioriterade gator). De mindre lokalgatorna blir röjda från snö senare.

Utkallningen till snöröjningen sker inte automatiskt när det börjar snöa, utan enligt bestämda startkriterier.

När kommunens driftledare bedömer att snöröjning skall inledas plogar vi i första hand huvud- och bussgator samt gång- och cykelvägar (prioriterade vägar som är rödmarkerade i kartorna). De mindre lokalgatorna blir röjda från snö senare (övriga vägar som är gulmarkerade i kartorna).

Det kan dröja innan plogbilen kommer till just din gata, men vi arbetar så fort vi kan enligt den prioriteringsordning som gäller.

I Mora kommun sandas det med sand/flis och det utförs vid behov i den omfattning som vid varje tillfälle bedöms motiverad.

  • För det allmänna gatunätet gäller normalt punktsandning vid korsningar, inbromsningssträckor och kurvor
  • För gång- cykel- och mopedvägar utförs normalt helsandning
  • För allmänna ytor i centrala Mora används främst flis
  • På trottoarer utanför privata fastigheter ansvarar respektive fastighetsägare för halkbekämpning

Om trumman under din infart är full av is, och vattnet inte tar sig igenom, är det ditt ansvar som fastighetsägare att tina trumman.

Kommunen ansvarar främst för dom trummor som går tvärs under de kommunala vägarna.

Sandningssand för privatpersoners husbehov (max två hinkar per hushåll) kan hämtas utan kostnad vid Cirkusparkeringen Tingsnäsvägen 16, Mora

Sandfickan fylls på hela tiden, men det kan vid extrem halka vara tomt när ni kommer, men då är påfyllning beställd.

Anmälan om skador efter vinterns snöröjning ska inkomma före den 15 maj gällande den aktuella säsongen.

Viktigt att tänka på:

  • Ange skadedatum.
  • Bifoga bild.
  • Ange exakt position.


Här gör du din anmälan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024