Sandsopning

När vintern är över är det dags att sopa undan all sand och grus som har ansamlats på våra gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Starten för sandsopningen av vägnätet sker först när risk för nattfrost och halka har passerat.

När just din gata blir sopad går tyvärr inte att säga, det beror helt enkelt på var du bor. Vi börjar sandupptagningen i centrum och på gång- och cykel­vägarna.

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna! Kommunen tar upp sanden från gatorna. Du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet.

Respektera även parkeringsreglerna och den tillfälliga skyltning som anslås så att vi på ett smidigt sätt kan sopa upp gruset på gator och parkeringar.


Senast uppdaterad: 26 januari 2024