Sandsopning

När vintern är över är det dags att sopa undan all sand och grus som har ansamlats på våra gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser. Se nedanstående tabell för prioriteringsordning och planerad vecka för sandsopning i olika områden.

Starten för sandsopningen sker först när risk för nattfrost och halka har passerat, men inte förrän första veckan i april. Observera att tidsplaneringen kan påverkas av yttre förutsättningar, listan uppdateras löpande.

När just din gata blir sopad går tyvärr inte att säga, det beror helt enkelt på var du bor. Vi börjar sandupptagningen i centrum och på gång- och cykel­vägarna.

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna! Kommunen tar upp sanden från gatorna. Du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet.

Respektera även parkeringsreglerna och den tillfälliga skyltning som anslås så att vi på ett smidigt sätt kan sopa upp gruset på gator och parkeringar.

 

Prioriteringslista för sandsopning 2022

1. Gågatan, fridhemsplan och större kommunala anläggningar.

2. Skolgårdar sopas under påsklovet, förutsatt att temperaturen stigit tillräckligt

3. Gång- och cykelvägar, parkeringar och övriga ytor i centrala Mora, när temperatur tillåter arbete under stora delar av dagen.

4. Bilvägar i centrala Mora.

5. Övriga bilvägar i kommunen


Uppdaterad 2022-03-30

Senast uppdaterad: 30 mars 2022