Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Strandenområdet

Kommunen vill utveckla det så kallade Strandenområdet i centrala Mora. En utredning visar att området med fördel kan samla en rad olika verksamheter som skola, idrottshall, kulturskola, kulturhus, kulturscen samt en öppen byggrätt på området.

Flygfoto över Strandenområdet

Flygbild över den grusyta som kallas "Strandenområdet". Denna flygbild är från sommaren 2017, innan en provisorisk cirkulationsplats byggdes i korsningen Vasagatan/Älvgatan. Foto: Bergslagsbild AB.

 • 6 april: Utfrågning om vad paket A och B* innebär. Allmänheten kan skicka in frågor och intervjun kommer att ligga på kommunens webbplats
 • 3 maj: Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om paket A eller B
 • Maj 2021: Webb-TV och telefonväkteri i närradion dit lyssnare och tittare kan ställa frågor till ansvariga
 • Maj 2021: Möjlighet för högstadieelever att ställa frågor till skolchef och ordförande i för- och grundskolenämnden
 • 26 augusti: Utvärdering klar av skol- och kulturlokaler
 • 12 oktober: Kommunstyrelsen fattar beslut om vilken aktör som får utveckla Strandenområdet och vilket förslag som anses bäst.
 • 25 oktober: Kommunfullmäktige fattar beslut om vilken aktör som får utveckla Strandenområdet och vilket förslag som anses bäst.
 • Hösten 2021: Detaljplaneprocessen startar

*Alternativ A: Kommunen bygger och äger skola, kulturskola, ungdomsgård och idrottshall – men hyr bibliotek och kulturscen.
Alternativ B: En fristående aktör bygger och äger lokalerna och kommunen hyr.

Om Strandenområdet

Strandenområdet är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad.

Kommunen har låtit göra en utredning med hjälp av konsulten Archus Development hur området bäst kan utnyttjas. Utredningen visar att det är en fördel att kombinera olika verksamheter på området. Huvudalternativet är att bygga en helt ny skola för klasserna 7–9 intill ett kulturhus med bibliotek och om möjligt även ett hotell.

Ett bygge på Strandenområdet kan inte börja förrän den nya genomfarten är klar, alltså tidigast 2023.

De båda högstadieskolor som finns i Mora är i stora behov av renoveringar och förbättringar och en ny modern skola skulle klara lokalbehovet idag och i framtiden. Skolan beräknar att det kan göras en besparing på tre miljoner kronor bara genom att personal på Noretskolan och Morkarlbyhöjden kan arbeta effektivare och närmre tillsammans då det blir en samlad skola för 800 elever.

För kultur- och biblioteksverksamheten finns också flera fördelar. De nuvarande lokalerna är inte byggda för ändamålet och nya lokaler skulle kunna användas effektivare, bli mer ändamålsenliga och samtidigt med en lägre total hyra. En ny kulturscen skulle uppföras för konserter och liknande. Kultur- och biblioteksverksamheten kunde få möjlighet att växa och utvecklas nära i nya lokaler med kulturscen, arkiv, utställningshall och eventuellt hotell. Det nuvarande Rosa huset skulle rivas och kulturskola och ungdomsgård flyttas över till det nya kulturhuset.

Byggnadsnämnden i Mora har beslutat att en rivning skulle vara möjlig.

Det är inte är lämpligt med en multiarena i form av ishall. Den skulle ta upp all yta på Stranden och inte ge möjlighet till andra verksamheter.

En dialog hålls med Vasaloppsorganisationen som ser möjligheter kring denna utveckling. Vasaloppet skulle kunna använda de nya lokalerna för duschar, nummerlappsutdelning och klädförvaring, liksom för uppställningsplats för bussar. En särskild överenskommelse med Vasaloppet krävs dock.

Den 7 april 2020 beslutade kommunstyrelsen om att ta reda på om det finns ett kommersiellt intresse för att investera i och eventuellt förvalta lokaler på Strandenområdet. Det som intressenterna skulle ge svar på, är intresse för att uppföra en högstadieskola, sporthall, kulturscen och kulturskola. Intressenterna kunde dessutom anmäla intresse för att uppföra andra verksamheter som bibliotek, alternativt bygge av administrativa lokaler för kommunen och hotell.

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen.

Vad händer nu?

Beslut den 3 maj om kommunen ska äga eller hyra lokalerna

Kommunstyrelsen och fullmäktige kommer båda den 3 maj att fatta det principiellt viktiga beslutet om kommunen ska bygga och äga det mesta av lokalerna vid Strandenområdet i egen regi, eller låta en entreprenör bygga, äga och hyra ut lokalerna till kommunen. Det var planerat att kommunstyrelsen skulle ta ställning redan den 13 april, men det beslutet skjuts upp.

Videointervju med Peter Karlsson och Åsa Svedjetun

Under vecka 13 bad vi allmänheten att skicka in frågor och funderingar kring de alternativ som finns gällande byggande och ägande av fastigheter och verksamheter på Strandenområdet. Se intervjun där kommundirektör Peter Karlsson och Åsa Svedjetun på Archus Development ger mer information om läget.

Flera tillfällen till dialog med allmänheten

Det kommer bli ytterligare tillfällen till dialog med allmänheten under våren. Det har genomförts en utfrågning om paketen A och B med kommundirektör och utredare, och inför den kunde allmänheten skicka in sina frågor. En webb-TV-sändning och telefonväkteri kommer också att äga rum med ansvariga politiker och tjänstemän. Båda sändningarna kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

Moras högstadieelever kommer att ha möjlighet att ställa frågor till skolchef och ordförande i för- och grundskolenämnden i maj.

Dialogförhandling med tre företag pågår

Under våren 2020 gick kommunen ut med en intresseförfrågan till privata marknaden om skola, idrottshall, kulturskola, kulturhus, kulturscen samt en öppen byggrätt på området. Elva företag inom fastighets- och byggnadsbranschen visade intresse för att vara med i en utveckling. Mora kommun har nu valt ut tre aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen att gå vidare med i en så kallad dialogförhandling för att utveckla Strandenområdet. 

De tre företagen är:

 • Stenvalvet,
 • Sveafastigheter
 • SBB Samhällsbyggnadsbolaget

De aktörerna går vidare för att de har visat ett långsiktigt ansvarstagande och bra meriter inom projektutveckling. Meningen är att ett mer konkret förslag om utformningen av Strandenområdet ska utkristalliseras i förhandlingarna.

Dialogförhandlingen med de mest intressanta företagen beräknas pågå till februari 2021. Därefter kan beslut tas och en upphandling göras.

Kommunstyrelsen har beslutat om vad som kan byggas på området

Kommunstyrelsen har den 6 oktober beslutat om den huvudsakliga inriktningen av området:

 • En 7–9 skola för cirka 800 elever
 • Ett kulturhus innehållande folkbibliotek, utställningslokal, bygdearkiv, skolbibliotek och arbetsplatser
 • En fullstor idrottshall med läktare som är delbar i två planer, samt ytterligare en liten idrottshall för redskapsgymnastik och bollsport
 • Lokaler för kulturskola och fritidsgård
 • En kulturscen med kapacitet på maximalt 400 sittande besökare
 • Centralarkiv
 • Option på kommunala kontorslokaler om ca 1000 kvadratmeter. En utredning pågår om det kommunala behovet av administrativa lokaler.

Utredningen visar att det finns stora fördelar om olika verksamheter i kommunen hålls samlade. Den totala byggytan kan minskas med cirka 2.300 kvadratmeter, vilket reducerar hyreskostnaderna med cirka fyra miljoner kronor för Mora kommun.

Frågor & svar om Strandenområdet

Svar: Nej, inga beslut är fattade och det är en lång väg kvar. Det finns förslag med olika alternativ kring vad området skulle kunna innehålla. Förfrågan hos marknaden innebär att vi vill kolla av intresset hos privata aktörer eftersom det krävs investeringar utifrån om en utveckling av Stranden ska kunna bli av. Det är en sondering och ingen upphandling.

Svar: En skola med 800 elever är egentligen inte jättemycket om man jämför med andra skolor runtom i landet. En samlad skola skulle innebära att vi kommer kunna arbeta effektivare personalmässigt och med högre kvalitet, vilket i sin tur gynnar eleverna. Det är naturligtvis viktigt att tänka på trafikmiljön och med god planering kring busshållplatser, gång- och cykelvägar och parkering för bilar kommer det bli en trygg miljö för våra barn. Det måste lösas på ett bra sätt och bygget av genomfarten innebär.

Svar: Nej, de kan göras om till exempelvis förskolor. Det finns stort behov av lokaler för förskolor i kommunen och det här skulle täcka in områden där det idag finns en brist.

Svar: Ja, det kan finnas nackdelar. Men å andra sidan blir parkeringsmöjligheterna troligen bättre vid Stranden och det finns många positiva effekter av att ha hela kulturverksamheten samlad ihop med konsertscen, ungdomsverksamhet, skola och kanske hotell. Ett kulturhus vid infarten blir också mer synligt och exponerat för besökarna. Dessutom är det en fördel att ha skolans bibliotek och det vanliga biblioteket på samma plats.

Svar: Vasaloppet är inledningsvis positiva till idéerna, men det krävs naturligtvis ett avtal mellan Vasaloppet och Mora kommun för att gå vidare i den fortsatta utvecklingen. Fördelen med den föreslagna utvecklingen är att Vasaloppet kan koncentrera mycket av verksamheten till en plats vad gäller ombyte, duschar, klädutlämning, bussar och annat och höjer på så sätt kvaliteten på arrangemanget.

Senast uppdaterad: 16 april 2021