Cykla i Mora

Mora har flera attraktiva cykelstråk och cykelvägnätet utökas löpande med nya sammanhängande vägar. Här hittar du mer information om hur du hittar ut i Mora på två hjul!

Kvinna som cyklar på vintern

Foto: Hilla Aspman

I Mora kommun strävar vi efter att ha en god cykelkultur där det är naturligt med samspel cyklister sinsemellan och mellan cyklister och andra trafikantgrupper. Med de relativt korta avstånden inom tätorten har Mora goda förutsättningar för många att gå och cykla. Cykelnätet är förhållandevis välutvecklat, särskilt inom områden med nyare bebyggelse.

Kommunkartan visar vägen

Mora kommuns digitala kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka cykelvägar som finns i Mora och vilka cykelvägar som snöröjs på vintern.

Ta cykeln till jobbet!

Cykeln är ett av de bättre fordon du har till hands vid kortare sträckor som exempelvis till och från jobbet eller när du ska handla. Det är bättre för plånboken, miljön och din hälsa. Vi arbetar hela tiden med att utveckla cykelförutsättningarna i Mora genom att bland annat skapa fler sammanhängande cykelvägar. Allt för att förenkla för dig som cyklist.

Svenska cykelstäders medlemslogotyp.

Mora kommun är medlem i Svenska Cykelstäder.

Vi finns på Instagram under hashtaggen #cyklaimora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hjälp oss att fylla på med bilder från dina cykelturer!

Dalabygden har flera olika aktörer som ger tips på härliga cykelstråk och äventyr på två hjul.

Cykling till vardags och för naturupplevelsen

Tävlingar och lopp

  1. Serva din cykel med jämna mellanrum, det vill säga se över kedja, bromsar, belysning och reflexer. Är du osäker på hur man gör kan du ta hjälp av din cykelhandlare. Om du behöver pumpa dina däck finns det en cykelpump vid cykelparkeringen på Mora resecentrum.
  2. Cykelhjälm är en bra livförsäkring. Det är viktigt att hjälmen passar och sitter rakt på huvudet. Den ska skydda panna, bakhuvud och nacke.
  3. Det är viktigt att följa trafikreglerna som gäller och förstå innebörden av trafikmärken som finns i trafikmiljön.

Några länkar till fler informationssidor om säker cykling:

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid är det viktigt att vinterväghållningen fungerar bra. Totalt är det ett 30-tal maskiner som plogar alla våra vägar.

Vi börjar ploga gång- och cykelvägar vid mer än 2 cm blöt snö och mer än 5 cm torr snö. För att förenkla vintercyklandet är ambitionen att plogningen på gång- och cykelvägar ska vara klar till klockan 07.30.

För gång- och cykelvägar utförs normalt helsandning med saltinblandad sand. Gång- och cykelvägnätet är prioriterat i tid och omfattning.

Senast uppdaterad: 8 november 2023