Frågor kring kriget i Ukraina

Det finns en del oro inför det osäkra läget i världen med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna kopplade till flyktingmottagande, hjälpinsatser och krisberedskap. Vi har också samlat länkar till svenska myndigheter, där du kan hitta ännu mer information och stöd.

Bild på Ukrainas flagga

Ukrainas flagga.

Information och länkar

Det osäkra omvärldsläget gör att det finns en ökad risk för desinformation och påverkanskampanjer. Tänk på att hämta din information från betrodda källor, gärna svenska myndigheter. Tänk till extra noga om du väljer att sprida information i sociala medier.

Frågor och svar om Ukraina och flyktingar

Svar: Förslaget är att 232 ukrainska flyktingar skulle kunna bli placerade i Mora kommun. Detta beräknas utifrån prognosen att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige, fram till halvårsskiftet.

Läs mer om fördelningstal och flyktingmottagande i Mora kommun.

Svar:

Kommunen har inventerat boendeplatser inför flyktingmottagandet i Mora. En ukrainsk språkstödjare har anställts på Familjecentralens öppna förskola. Språkstödjarens uppgift blir dels att vara en resurs på öppna förskolan, dels att ge information om rättigheter inom lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Det har bildats en krisledningsstab som jobbar med att omvärldsbevaka vad som händer i Ukraina och i världen, nationellt och regionalt i Sverige. Krisledningsstaben jobbar med frågor som flyktingmottagande, IT-störningar, beredskap för brist på varor och påverkanskampanjer.

Kommunen deltar även i olika samverkansmöten med ansvariga myndigheter som Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Vi kommer att uppdatera vår webbplats med information om vad vi gör i Mora kommun. Där finns även länkar till myndigheter och aktörer för mer information www.morakommun.se Länk till annan webbplats.

Svar: Mora kommun och Morastrand samarbetar med boendefrågan. Privatpersoner som vill erbjuda boende kan skicka e-post till: info@morastrand.se eller ringa 0250-299 99 måndag – torsdag 9.00 – 12.00

Svar: I Mora finns organisationen Navet, som samordnar organisationer, företag och privatpersoner som vill bistå med hjälp till flyktingar i Mora på olika sätt. Om du vill vara med och engagera dig i Navet eller bidra på något annat sätt är du välkommen att kontakta kommunens flyktingsamordnare, Fredrick Bernharth. Han kan också ge svar på vilka behov som är störst för tillfället.

Det finns även flera hjälporganisationer som samlar in medel och som är på plats för att hjälpa. Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton. Organisationer med 90-konton | Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats.

Svar: Det bästa är att vända sig till olika hjälporganisationer. I Mora finns till exempel Röda korset. Tänk bara på att endast skänka hela och rena kläder till hjälporganisationer.

Svar: Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 3 mars stod Rysslands invasion av Ukraina i fokus. EU-länderna kom överens om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Syftet med direktivet är att ha ett regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina - migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Svar:

Svar: På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns råd och tips på var du kan vända dig för att få stöd.

Sveriges kommuner och regioner har även samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider: Psykiskt hälsa i kristid, på uppdragpsykiskhalsa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om krisberedskap

Svar: Kontakta den aktuella fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyddsrum i sin fastighet och dess tillgänglighet. Du hittar fler frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svar: Utomhussignalen är ett system för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), men den når inte hela befolkningen. SMS, radio och TV är andra kanaler som används för att meddelandet ska nå ut till så många invånare som möjligt. Läs mer om varningssystem på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Har du en fråga som du inte hittar svaret på så kan du ringa eller skicka e-post till Mora kommuns kundtjänst.

Senast uppdaterad: 11 maj 2022