Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Mottagningsteamet - En dörr in

Mottagningsteamet - En dörr in är öppet för dig mellan 16 och 64 år som är folkbokförd i Mora kommun. Vänd dig till oss om du behöver stöd från flera myndigheter för att nå egen försörjning. Vi hjälper dig ta nästa steg på vägen!

foto på en öppen dörr

I Mottagningsteamet samarbetar olika myndigheter för att slussa dig vidare till rätt stödinsats i samhället. I teamet ingår personal från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Individ- och familjeomsorgen, Mora kommun
  • Arbete och Utveckling, Mora kommun

Vårdkonsultation sker regelbundet med Region Dalarna.

Förutom att vi i teamet har kunskap om de egna verksamheterna har vi även god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommunen eller hos andra aktörer. Mottagningsteamet fungerar rådgivande både för dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Hur går ett möte till?

Vid första besöket får du träffa två personer ur Mottagningsteamet som tillsammans med dig samtalar kring din situation. Efter besöket gör teamet en sammanfattning av vad som har diskuterats och tittar på förslag för hur du kan komma vidare. Oftast bokas en andra träff för att du ska kunna vara delaktig i vad teamet har diskuterat. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås.

Det är gratis att begära stöd från Mottagningsteamet och personalen har tystnadsplikt. Kom ihåg att ta med legitimation till första mötet.

Hur får jag hjälp?

Du kan själv göra en intresseanmälan till Mottagningsteamet eller be en anhörig om hjälp. Det behövs ingen remiss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan via webbformuläret på den här sidan. Du kan också ladda ner våra blanketter som du mejlar eller postar till oss.

För att kunna ge dig ett så bra stöd som möjligt kommer parterna i Mottagningsteamet behöva få ta del av information och diskutera uppgifter som finns om dig, utan hinder av sekretess. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Detta måste godkännas av dig genom blanketten Samtycke.


Ange i följande format: 2019-01-01

På första mötet med Mottagningsteamet - En dörr in kommer du få träffa två representanter från några av teamets samverkansparter:
- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen
- Individ- och familjeomsorgen
- Arbete och Utveckling
Mottagningsteamet - En dörr in har även vårdkonsultation med Region Dalarna
Hur vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Hur vill du bli kontaktad?

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

 

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.


Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad: 6 april 2021