Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Information om coronaviruset på olika språk

Här hittar du information om covid-19 och vad du kan göra för att minska smittspridningen på flera olika språk.

Vaccination mot covid-19

Vaccination against COVID-19
You have the right to vaccination if you are an asylum-seeker or without documents. You do not have to pay for vaccination against COVID-19.
It is up to you to decide whether to get the vaccine.

COVID-19 is an infectious disease that spreads easily. Vaccination is the most effective way of avoiding serious illness or death due to the disease. Everyone aged 18 or older will be offered vaccination.

How to book an appointment
Call Region Dalarna’s phone support at 010-249 92 88. The phone support is open weekdays 8:00 a.m.-4:00 p.m.

The person who answers will talk in Swedish but English is spoken too. They can help you book an appointment for vaccination even if you do not have a Swedish personal ID number or electronic ID.

Professional secrecy
Healthcare staff and interpreters have a professional secrecy obligation. That means they are not allowed to talk to other people about things you say unless you give them permission to do so. The information you give healthcare staff or interpreters will not affect your chances of staying in Sweden.

Read more
www.1177.se/Dalarna/om-covid-19-other-languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Region Dalarnas webbplats 1177.se finns information om vaccination mot covid-19 på olika språk.

Folkhälsomyndighetens informationsblad om vaccination mot covid-19 finns också på flera språk.

Samlad information om covid-19

Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter) har samlat sin information om covid-19 utifrån språk. Där kan du enkelt välja ditt språk och läsa all deras information som finns översatt på det språket. Folkhälsomyndigheten har också filmer på flera olika språk.

Skärpta allmänna råd

Från och med måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela Sverige. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det gäller också vid firande av högtider.

Detta gäller till och med 30 juni 2021. Läs mer om de nationella allmänna råden och rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om de allmänna råden på olika språk:

Provtagning av covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om provtagning av covid-19 på olika språk. Där hittar du också en film som förklarar hur länge du ska stanna hemma om du är sjuk, filmen finns översatt till arabiska, engelska, farsi, somaliska och tigrinja.

Religion och trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har information som berör hur bland annat religiösa högtider och andlig vård påverkas av covid-19. Informationen finns på olika språk och berör olika religioner.

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många är isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, finns ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför tagit fram enkla manualer på flera språk för Android och iPhone.

Filmer

Informationsverige.se har samlat olika myndigheters informationsfilmer om covid-19 på olika språk. Det finns bland annat filmer om provtagning, hur länge du ska stanna hemma om du är sjuk och hur du ska göra om du behöver komma i kontakt med sjukvården.

Folkhälsomyndigheten har flera olika filmer om vaccination mot covid-19. Många av filmerna finns översatta på flera språk.

Länsstyrelsen har informationsfilmer om hur du skyddar dig själv och andra från coronaviruset på flera språk.

Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bett företrädare för olika trossamfund (bland annat imamer, rabbiner och präster) att informera om coronaviruset i samband med religiösa högtider på olika språk.

Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten har bett företrädare för olika trossamfund (bland annat imamer, rabbiner och präster) att informera om vaccin mot covid-19 på olika språk.

Affischer

Folkhälsomyndighetens affisch om god handhygien finns på flera olika språk:

Telefonstöd till asylsökande och flyktingar

Är du asylsökande eller flykting och har frågor om coronaviruset kan du ringa Region Dalarna på telefon 0243-49 76 31. Telefonen är öppen vardagar klockan 9-11 och 13-15.

Nationell telefontjänst på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska
Du som har allmänna frågor om coronaviruset, och talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska, kan också ringa telefonnummer 08-123 680 00.

De som svarar på frågorna arbetar som hälsokommunikatörer på Transkulturellt centrum i Stockholms län. Telefontid vardagar mellan klockan 9-12 och 13-15.

Ring 1177 för sjukvårdsupplysning
Har du allvarliga symptom och vill prata med sjukvården ska du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad: 17 maj 2021