Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Invandring och integration

I Mora kommun arbetar vi på olika sätt för att flyktingmottagandet ska fungera så bra som möjligt. Vi samarbetar med frivilligorganisationer, myndigheter och näringsliv för att på bästa sätt möjliggöra integration och en meningsfull vardag för nyanlända.