Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet. Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städning och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem.