Ansvarsfördelning kommun och Region Dalarna

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som bor i kommunens särskilda boenden och gruppbostäder samt till personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Det betyder att vi ser till att du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan få sjukvård i hemmet.

Kommunen ansvarar för:

  • Hemsjukvård
  • Planerade och tillfälliga hembesök
  • Rehabilitering i hemmet
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om behov av bostadsanpassning
  • Utprovning av hjälpmedel i hemmet

Region Dalarna ansvarar för:

  • Akutsjukvård, slutenvård, öppenvård, specialiserad vård och rehabilitering
  • Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården
  • All sjukvård för dig som inte är inskriven i hemsjukvården.

Hur får jag hemsjukvård?

Om du är behov av hemsjukvård ska du kontakta vårdcentralen. De hjälper dig få den vård du behöver.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023