God man och överförmyndare

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna finns valda överförmyndare.

En tjej håller fram ett löv format som ett hjärta

Information med anledning av covid-19

På grund av den rådande situationen med covid-19 kan beslut och handläggning av ärenden ta längre tid än vanligt. Vi ber om överseende med detta.

Stängt
  • Överförmyndarkansliet håller stängt den 4 maj på grund av länsträff.
  • Ingen telefontid den 7 maj på grund av utbildning.

Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

God man och förvaltare

När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information.

Blanketter och dokument

Senast uppdaterad: 23 april 2021